Nyhetsartikkel

Tegn på partnervold

Partnervold begynner ofte med psykisk vold, kontroll og følelsesmessig misbruk.

Partnervold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell og emosjonell mishandling og kontrollerende atferd av en intim partner.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon foregår det i alle sosioøkonomiske, religiøse og kulturelle grupper. I Norge regner man at 17 prosent av kvinner og menn har blitt utsatt for vold fra samlivspartneren.

Kvinner opplever mer og grovere vold fra partneren og frykter i større grad å bli skadet eller drept.

Les også: Vold mot kvinner: De skjulte slagene

Fysisk vold

Eksempler på voldelig atferd er blant annet:

 • Slag og spark
 • Kvelning
 • Overgrep der kniv eller annet våpen har blitt brukt
 • Seksuell vold - inkludert voldtekt
 • Få banket hodet mot en gjenstand, mot veggen eller mot gulvet

Skader kan inkludere blåmerker, sår, skrubbsår, skader i mage eller thorax, beinbrudd, knuste bein eller tenner, syns- og hørselsskader, hodeskade, forsøkt kvelning, rygg- og nakkeskade.

I tillegg kommer skader som kan være vanskeligere å diagnostisere. For eksempel irritabel tarm, fibromyalgi, ulike kroniske smertesyndrom, og forverring av astma.

Les også vår pasientinformasjon om partnervold

Følelsesmessig misbruk

Partnervold begynner ofte med verbal vold og nedvurdering. Ved følelsesmessig misbruk og psykisk vold inngår blant annet:

 • Fornærmelser
 • Bagatellisering
 • Konstant ydmykelse
 • Skremmende atferd
 • Trusler - for eksempel trusler om at barna skal tas fra den som blir utsatt for volden

Psykiske skader som følge av et voldelig forhold inkluderer depresjon, posttraumatisk stresslidelse, angst, fobier. Tanker om selvmord og selvmordsforsøk er vanligere hos personer som lever i voldelige forhold. Å leve i et voldelig forhold er også forbundet med høyere andel av alkohol- og rusmisbruk, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, inaktivitet, dårlig selvtillit, røyking, selvskading og utrygg seksuell oppførsel.

Kontrollerende atferd

To tredjedeler av kvinner og menn som er utsatt for alvorlig partnervold var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner. Eksempler på kontrollerende atferd:

 • Isolere en person fra venner og familie
 • Overvåkning
 • Begrense tilgangen til penger/økonomiske ressurser, arbeid eller utdanning
 • Begrense tilgang til medisinsk tilsyn

Økt risiko for voldelig atferd

Faktorer som er forbundet med økt risiko for å utøve vold mot partner er:

 • Ung alder
 • Lite utdannelse
 • Å selv ha sett eller vært utsatt for vold som barn
 • Skadelig inntak av rusmidler
 • Dårlig psykisk helse
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Tidligere mishandling av partner
 • Aksept av vold
 • Økonomiske utfordringer

Det er også noen faktorer som er forbundet med økt risiko for å bli utsatt for vold i et intimt forhold. Dette er:

 • Å selv ha opplevd vold mellom foreldrene
 • Lite utdannelse
 • Utsatt for seksuelt misbruk som barn
 • Aksept av vold
 • At man tidligere har vært utsatt for vold

Opplever du vold?

dinutvei.no finner du en rekke kontaktadresser og informasjon om hva du kan gjøre dersom du er utsatt for vold. Det er Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress som står bak Dinutvei.no

Du kan også snakke med en venn du stoler på, et familiemedlem du stoler på, fastlegen, familievernkontor, helsestasjon, helsesykepleier eller psykolog.

I akutte situasjoner bør du ta kontakt med politi eller krisesenter.

Kilder

Referanser

 1. WHO: Understanding and addressing violence against women, Intimate partner violence. apps.who.int
 2. NKVTS: Vold og overgrep www.nkvts.no
 3. Norsk Psykologforening: Å være offer for vold i nære relasjoner, 2017. Forfatter: Netland Simonsen, H. www.psykologforeningen.no
 4. Dinutvei.no dinutvei.no