Nyhetsartikkel

Temaside kronisk utmattelsessyndrom(ME)

Velkommen til vår temaside om kronisk utmattelsessyndrom eller ME, eller CFS som er andre navn som brukes om denne tilstanden. Her kan du lese artikler om tilstanden, om behandling, diagnose, etikk, og ikke minst uenigheter knyttet til sykdommen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kronisk utmattelsessyndrom er en omstridt sykdom, noe du vil se gjenspeiles i kommentarfeltene på de ulike pasientinformasjonene, nyhetsartiklene og intervjuene på denne siden. Både pasienter og ulike fagpersoner er uenige, og uenighetene ser man både innenfor og utenfor de ulike gruppene. Uenighetene er beskrevet i flere av våre artikler og intervjuer. Deler av uenighetene består også i hvilke studier som regnes som å være av ”god kvalitet” og ikke.

Norsk Helseinformatikk AS er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helseportalen NHI.no. Vår rolle er å bygge bro mellom klinisk forskning og klinisk praksis – å bidra til å gjøre ny, forskningsbasert kunnskap tidlig tilgjengelig i pasientbehandlingen.

Basis for artiklene i NEL og på NHI.no er kunnskap basert på forskning av høy kvalitet – randomiserte, kontrollerte behandlingsstudier når slike studier finnes. Dette prinsippet er overordnet og gjelder alle våre artikler – også de om kronisk utmattelsessyndrom. Der forskningen ikke er entydig, forsøker vi å synliggjøre det uten å ta stilling til hva som er rett eller galt.

Vi er oppdaterte på det som har relevans for leger, annet helsepersonell og pasienter. Selv om noe annet anmerkes i flere av kommentarene. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten publiserte i mars 2011 en nyhetssak hvor det går frem at de starter en oppdateringsprosess av rapporten som ble publisert høsten 2006. Gjennomgangen av forskningslitteraturen skal overleveres Helse- og Omsorgsdepartementet i løpet av første halvår 2011.03.03. Vi vil videreformidle deres funn når rapporten foreligger.

http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/11853.cms