Nyhetsartikkel

Temaside seteleie

Ved seteleie er det barnets sete som er den førende delen ved fødselen. Det er ulike oppfatninger både blant erfarne fødselsleger i Norge, og i Norge sammenlignet med andre vestlige land, om hvilken forløsningsmetode som er best ved seteleie. Denne temasiden belyser ulike problemstillinger knyttet til forløsningsmetode ved seteleie.