Informasjon

Tiltak du gjør før en operasjon kan bety mye for resultatet

Tiltak du selv gjør, eller gjør i samarbeid med legen din før en operasjon, kan være avgjørende for at et kirurgisk inngrep skal få best mulig resultat.

Ifølge en artikkel i det danske Ugeskrift for Læger fra mai 20081 viser nyere forskning at forebygging av sykdom før en operasjon, og helsefremmende tiltak og rehabilitering har stor betydning for operasjonsresultatene.

Gjennom tiltak som settes i verk før en operasjon, kan risikoen for komplikasjoner, behov for nye operasjoner (re-operasjoner), forlenget innleggelse og tid til gjenopptrening reduseres betydelig.

Røykeslutt og alkoholbegrensning

Forfatterne foreslår for eksempel 6-8 ukers avholdenhet ved daglig røyking og fire uker ved skadelig alkoholinntak. Med andre ord vil det å kutte ut røyken og begrense alkoholinntak (for de som drikker mye) være med på å gi et bedre resultat for de som tilhører disse gruppene. Det kan også være behov for å justere/forbedre eventuell behandling av kroniske sykdommer. Det vil si at legen ser på hva slags behandling du allerede får og vurderer om behandlingen kan forbedres.

Ved livstruende sykdommer kan det fortsatt være større gevinst ved å gjennomføre operasjoner hurtig - uten forberedelser.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. H Tønnessen BR Duus Bispebjerg. Registrering af præhabilitering inden planlagt operation . Ugeskr Læger 2008; 170: 1438 .