Nyhetsartikkel

Tips om god håndhygiene

Riktig håndhygiene begrenser unødig spredning av sykdommer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvert år blir flere hundre millioner mennesker rammet av infeksjoner i helseinstitusjoner (f.eks sykehus og sykehjem). Hendene våre er en av de vanligste spredningsveiene for slike infeksjoner. Gjennom god håndhygiene kan vi hindre unødig spredning av sykdommer som sår- og luftveisinfeksjoner, diarè og antibiotikaresistente bakterier.

Les også vårt intervju med Gunnar Skov Simonsen, leder av Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober: Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Sykdomsfremkallende mikroorganismer kan overleve i timer og opp til flere dager på hendene våre.

Svenske Smittskyddsinstitutet (SMI) har publisert informasjon og gode råd om håndhygiene. I en av studiene SMI viser til, ble antallet infeksjoner med MRSA redusert med 51 prosent, når pasienter og besøkende fikk instruksjoner av helsepersonell om å desinfisere hendene morgen og kveld.

Fem tips til pasienter og pårørende

SMI viser til fem tips som pasienter på sykehus og pårørende/besøkende bør tenke på:

  • Spør om det finnes informasjon om håndhygiene på sykehus/sykehjemsavdelingen
  • Vaske hendene før du spiser og etter toalettbesøk
  • Bruk gjerne hånddesinfeksjon i tillegg
  • Be personalet om hjelp hvis du synes det er vanskelig å få vasket hendene godt nok selv
  • Pårørende kan gjerne vaske eller desinfisere hendene både før og etter besøket

Bedre håndhygiene i barnehagen

I januar 2009 offentliggjorde Folkehelseinstituttet nye faglige råd om smittevern i barnehager. Rådene her er også klare og enkle: Hvis barnet vasker hendene med såpe og tørker seg på et eget håndkle, er det kanskje alt som skal til for at barnet kan unngå å bli smittet. Dette kan du lese mer om her:Skyll vekk bakterier og virus på barnehagen.