Nyhetsartikkel

Tips om god håndhygiene

Riktig håndhygiene begrenser unødig spredning av sykdommer.

Hvert år blir flere hundre millioner mennesker rammet av infeksjoner i helseinstitusjoner (f.eks sykehus og sykehjem). Hendene våre er en av de vanligste spredningsveiene for slike infeksjoner. Gjennom god håndhygiene kan vi hindre unødig spredning av sykdommer som sår- og luftveisinfeksjoner, diarè og antibiotikaresistente bakterier.

Les også vårt intervju med Gunnar Skov Simonsen, leder av Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober: Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Sykdomsfremkallende mikroorganismer kan overleve i timer og opp til flere dager på hendene våre.

Svenske Smittskyddsinstitutet (SMI) har publisert informasjon og gode råd om håndhygiene. I en av studiene SMI viser til, ble antallet infeksjoner med MRSA redusert med 51 prosent, når pasienter og besøkende fikk instruksjoner av helsepersonell om å desinfisere hendene morgen og kveld.

Fem tips til pasienter og pårørende

SMI viser til fem tips som pasienter på sykehus og pårørende/besøkende bør tenke på:

  • Spør om det finnes informasjon om håndhygiene på sykehus/sykehjemsavdelingen
  • Vaske hendene før du spiser og etter toalettbesøk
  • Bruk gjerne hånddesinfeksjon i tillegg
  • Be personalet om hjelp hvis du synes det er vanskelig å få vasket hendene godt nok selv
  • Pårørende kan gjerne vaske eller desinfisere hendene både før og etter besøket

Bedre håndhygiene i barnehagen

I januar 2009 offentliggjorde Folkehelseinstituttet nye faglige råd om smittevern i barnehager. Rådene her er også klare og enkle: Hvis barnet vasker hendene med såpe og tørker seg på et eget håndkle, er det kanskje alt som skal til for at barnet kan unngå å bli smittet. Dette kan du lese mer om her:Skyll vekk bakterier og virus på barnehagen.