Nyhetsartikkel

Tørre øyne - hvordan blir hverdagen påvirket?

En studie publisert i BMJ Open viser at mennesker som plages med tørre øyne, også har større risiko for å ha andre helseplager og dårligere livskvalitet.

Temaside om Korona

Mennesker som plages med tørre øyne, har lavere livskvalitet sammenlignet med mennsker uten slike plager. Det viser en en studie publisert i BMJ Open1.

Funnene viser at tørre øyne fører til at synet påvirkes negativt, og at evnen til å utføre daglige aktiviteter og produktiviteten på jobb blir dårligere.  

Les også: Tørre øyne i dataalderen

Symptomer og behandling

Tørre øyne (keratoconjunctivitis sicca) skyldes nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre. Enkelte har følelsen av å ha rusk på øyet, svie, eller øyet kjennes ut som sandpapir. Øyet kan være rødt slik at det ligner øyekatarr.

Les mer om tørre øyne her

I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til de tørre øynene.

Å være i rom med air condition, bilkjøring med åpent vindu og for mye skjermtid kan forverre symptomene. Beskyttende briller kan brukes i situasjoner der man blir eksponert mot støv eller vind, som når man sykler. Enkelte vil ha nytte av å bytte fra kontaktlinser til briller.

Hovedbehandlingen mot tørre øyne er kunstig tårevæske i form av dråpe eller gel, noen ganger også salve. 

Påvirker helse og livsstil

Den aktuelle studien er gjennomført ved University of Southampton. Forskerne har undersøkt hvordan tørre øyne påvirker livene til voksne i Storbritannia gjennom en onlineundersøkelse av tusen pasienter med tilstanden tørre øyne. Ytterligere tusen deltagere uten disse plagene var også inkludert i studien. 

Deltakerne besvarte ett spørreskjema om hvordan synet fungerer og ett spørreskjema om livskvalitet og helse. De som led av tørre øyne svarte også på noen ekstra spørsmål slik at forskerne kunne vurdere alvorlighetsgraden av symptomene.

Resultatene fra studien viser at blant deltagerne med tørre øyne var det flere som opplevde vansker i forbindelse med daglige aktiviteter og gjøremål sammenlignet med deltagere uten denne tilstanden.

Undersøkelsene viste også at det var mer sannsynlig at deltagerne med tørre øyne led av angst og depresjon.

For de med de alvorligste symptomene knyttet til tørre øyne, var sannsynlighet for å ha vansker i det sosiale livet og i arbeidslivet størst. Plagene førte også til høyere sykefravær. 

Les også: Tips til god øyehelse

Luftforurensning

Parwez Hossain er førsteamanuensis i oftalmologi ved University of Southampton. Han har ledet forskningsarbeidet og sier i nyhetsmeldingen2 fra universitetet at denne studien gir nyttig informasjon om den byrden tørre øyne påfører pasientene.

- I tillegg til å bekrefte at dette påvirker både arbeid og sosialt liv, ser vi også at omfanget av problemene stemmer overens med alvorlighetsgraden av symptomene, sier han.

Hossain mener at resultatene også viser at tørre øyene gir økt risiko for å få annen samtidig sykdom. I tillegg vil dobbelt så mange lide av leddgikt, hørselstap eller irritabel tarmsykdom sammenlignet med kohorten uten symptomer.

- Selv om vi ikke kan trekke årsakssammenhenger i denne studien, ser vi at det å ha tørre øye kan påvirke helse og livskvalitet, sier han. 

Mens begge gruppene rapporterte likt når det kommer til skjermbruk og lesing, rapporterte deltagerne med tørre øyne om mer eksponering for miljøfaktorer som klimaanlegg eller luftforurensning. Forskergruppen mener at disse faktorene kan bidra til tørre øye, men de kan ikke bekrefte sammenhengen. 

Kilder

Referanser

  1. Hossain P, Siffel C, et.al.. Patient-reported burden of dry eye disease in the UK: a cross-sectional web-based survey. BMJ Open 2021. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039209
  2. https://www.southampton.ac.uk/news/2021/03/dry-eye-disease.page