Nyhetsartikkel

Trenger du høreapparat?

De fleste av oss får nedsatt hørsel ettersom vi blir eldre. Undersøkelser viser imidlertid at bare 1 av 5 som ville hatt nytte av høreapparat, anskaffer seg det.

Hørselen vår blir gradvis dårligere fra 50-årsalderen. Mens de fleste av oss finner det naturlig og nødvendig å bruke lesebriller etter som vi blir eldre, sitter det langt inne for mange å bruke høreapparat. Vi har lett for å tenke at med høreapparat ser jeg virkelig gammel ut. Men nedsatt hørsel svekker våre sosiale funksjoner og mentale helse.

Nedsatt hørsel skaper problemer i hjemmet, på jobben, i møter og i sosiale lag. Du hører ikke hva som blir sagt, du får kanskje bare med deg bruddstykker av samtalene rundt deg. Du må ofte gjette hva som blir sagt, og dine kommentarer kan være helt ute av sammenheng. Folk ler av deg. Og du ler når de andre ler, uten egentlig å vite hva de ler av. Og i din gjetting av hva som blir sagt, kan du le upassende1.

Forskning viser at hørselstap øker risikoen for å utvikle demens2-4. Jo dårligere hørsel, jo høyere er risikoen. En systematisk oversikt viste at aldersrelatert hørselstap var signifikant forbundet med nedgang i alle kognitive funksjoner og med økt risiko for kognitiv svikt og nyoppstått demens5. En ekspertgruppe6 konkluderte at hørselstap er en av ni sentrale risikofaktorer for demens som muligens kan modifiseres: mindre utdanning, høyt blodtrykk, hørselshemning, røyking, fedme, depresjon, fysisk inaktivitet, diabetes og lite sosial kontakt. De beregnet at hørselstap doblet risikoen for utvikling av demens.

Det er beregnet at innen 2050 vil invalidiserende hørselstap på grunn av skader i det indre øret påvirke over 700 millioner individer globalt med store helsemessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser7. Blant personer over 65 år har cirka 2 av 3 et hørselstap8. En studie fra USA viste at bare 20 prosent av de som ville hatt nytte av høreapparat, hadde anskaffet seg det9.

Bortsett fra mekaniske hjelpemidler finnes ingen biologisk behandling av nedsatt hørsel. Det forskes på stamcellebehandling, kanskje kan det bli aktuelt en gang i fremtiden10. Så høreapparat er tingen nå.

Dagens høreapparater er digitale11. De sitter i eller bak øret. Ny teknologi gjør at høreapparatet selektivt kan forsterke ønsket lyd, som tale og musikk, og dempe bakgrunnsstøy. En datahjerne i apparatet modifiserer lyden. Et høreapparat består av følgende deler:

 • Mikrofon: Fanger opp lyd
 • Forsterker: Gjør lyden høyere
 • Mottaker: Sender lyden inn i øret
 • Batteri: Gir strøm

Det finnes mange typer høreapparat som kan tilpasses til alle typer hørselstap og behov. De fleste høreapparater kan betjenes via en fjernkontroll, som for eksempel en app på smarttelefonen din.

Alle som har behov for høreapparat i Norge, kan få dekket utgifter til høreapparat fra NAV. Men på grunn av lange ventelister og ventetid både for tilpasning og kontroll av høreapparater1, er det flere og flere som velger å gå privat for å anskaffe seg høreapparater11. Det anbefales å få profesjonell hjelp med tilpasning og valg av høreapparat, men du kan også anskaffe høreapparat på egen hånd. En studie publisert i JAMA viste at kjøp av høreapparat over disk som deltakerne kunne tilpasse selv, ga like gode resultater ved etterundersøkelse 6 uker etter oppstart som de som fikk profesjonell hjelp til tilpasning12.

Kilder

Referanser

 1. Vi over 60. Hør godt helt gratis med støtte fra NAV. SIden besøkt 05.05.2023. viover60.no
 2. Lin FR, Metter EJ, O’Brien RJ, Resnick SM, Zonderman AB, Ferrucci L. Hearing Loss and Incident Dementia. Arch Neurol. 2011;68(2):214–220. doi:10.1001/archneurol.2010.362 DOI
 3. Johannessen T. Nedsatt hørsel og demens. NHI.no. Publisert 18.08.2022. nhi.no
 4. Jiang F, Mishra SR, Shrestha N, et al. Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort. Lancet Public Health. 2023;8(5):e329-e338. doi:10.1016/S2468-2667(23)00048-8 DOI
 5. Loughrey DG, Kelly ME, Kelley GA, Brennan S, Lawlor BA. Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment, and Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Feb 1;144(2):115-126. doi: 10.1001/jamaoto.2017.2513. DOI
 6. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6 DOI
 7. WHO. World Report on Hearing, 3 March 2021. www.who.int
 8. Aarhus L , Kvestad E, Tambs K, Engdahl B. Aldersrelatert hørselstap: En kort oppsummering av resultater fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Norsk Epidemiologi 2012; 22: 175-6.
 9. Chien W, Lin FR. Prevalence of hearing aid use among older adults in the United States. Arch Intern Med. 2012;172(3):292-293. doi:10.1001/archinternmed.2011.1408 DOI
 10. Johannessen T. Nedsatt hørsel - fremtidig terapi. NHI.no. Publisert 28.11.2022. nhi.no
 11. HØR. Høreapparater. Siden besøkt 05.05.2023. hoer.no
 12. De Sousa KC, Manchaiah V, Moore DR, Graham MA, Swanepoel DW. Effectiveness of an Over-the-Counter Self-fitting Hearing Aid Compared With an Audiologist-Fitted Hearing Aid: A Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online April 13, 2023. doi:10.1001/jamaoto.2023.0376 DOI