Nyhetsartikkel

Tryggest med bestemor bak rattet

Barn har 50 prosent lavere risiko for å bli skadet i bilulykker når en av besteforeldrene kjører, enn når foreldrene kjører. Dette til tross for at de ikke er like flinke til å sikre barn optimalt i bil, som foreldrene er.

Dette ifølge en amerikansk studie som ble publisert i Pediatrics i august 2011.1

For å sammenligne risikoen for skade hos barn i bilulykker når de sitter på med besteforeldre, med når de sitter på med foreldrene, har forskerne sett på detaljer fra bilulykker ved hjelp av informasjon fra et amerikansk bilforsikringsselskap. Nærmere 12 000 ulykker, fra januar 2003 til november 2007, hvor minst ett barn under 16 år var passasjer, ble undersøkt. Besteforeldre var sjåfør i 10 prosent av ulykkene, og foreldre var sjåfør i 90 prosent av ulykkene. En prosent av barna i ulykkene ble skadet. Etter å ha korrigert for sjåfør, barn og ulykkeskarakteristikk, var risikoen for skade hos barn 50 prosent lavere ved ulykker der en av besteforeldrene kjørte.

Alder forbundet med økt risiko

Bilulykker er den ledende årsak til død blant barn som er over tre år. Alder hos sjåfører er forbundet med økt risiko for bilulykker. Dette begynner ved 55 år, men gjelder særlig etter fylte 65 år. Dermed tilhører besteforeldre en gruppe hvor mange vil bli regnet som sjåfører med høyere risiko. Forfatternes hypotese var at barn som kjørte med besteforeldrene, hadde høyere risiko for skade, blant annet basert på at de oftere kjører eldre biler, oftere har mer alvorlige bilulykker, og at de er mindre flinke til å følge gjeldende anbefalinger om sikring av barn i bil.

Nesten alle barna i studien hadde brukt en form for sikring ved ulykken, men barn som satt på hos besteforeldrene var altså sjeldnere sikret etter anbefalingene. Besteforeldrene var - som forventet - eldre enn foreldregruppen. De var også litt oftere kvinner, men fortsatt svært lik foreldregruppen med tanke på barnas alder og kjønn, bilens årsmodell, og sjåførens bruk av bilbelte. Barn som satt på med besteforeldrene, satt oftere i forsetet enn når de kjørte med foreldrene. Besteforeldre kjørte også oftere biler som er kjent for å være mindre trygge for barn ved ulykker. Til tross for dette hadde barn 50 prosent lavere korrigert skaderisiko enn når de kjørte med foreldrene. Tidligere undersøkelser har avdekket svakheter når det gjelder besteforeldres sikring av barn i bil. Dette kan f.eks. være bruk av eldre bilbelte-system, eller at barnet sitter på fanget til en av besteforeldrene på turen.

Særlig forsiktige med dyrebar last?

Resultatene fra denne studien antyder at det er noe beskyttende ved besteforeldres kjørekarakteristikk, men at det ikke er klart hva dette er. Som gruppe tar de færre sjanser, men de kan også ha flere problemer med å bedømme og svare på trafikkflyt. Kanskje besteforeldre blir mer nervøse av å kjøre med så dyrebar last, og derfor er særlig forsiktige og aktsomme i trafikken? Spør forfatterne.

Fremtidige studier bør undersøke hvilke forskjeller i kjørestil som gir denne beskyttende effekten. Samtidig er det viktig å minne besteforeldrene om at barna vil bli enda tryggere, dersom de også følger regler og anbefalingene om optimal sikring av barn i bil.

Kilder

Referanser

  1. FM Henretig, DR. Durbin, MJ. Kallan, FK. Winston. Grandparents driving grandchildren: An evaluation of child passenger safety and injuries. Pediatrics 2011; 128 (2): 289-95. pediatrics.aappublications.org