Nyhetsartikkel

Turgåing reduserer slagrisikoen

Kvinner som går mye, har mindre risiko for å få slag.

I Norge er det omtrent 15.000 tilfeller av hjerneslag i året. 11.000 av disse er førstegangsslag, mens 4.000 er slag hos personer som har hatt hjerneslag før. Forekomsten forventes å øke med et økende antall av de eldste eldre, siden det er denne gruppen som oftest rammes av hjerneslag.

Fysisk aktivitet er i flere studier koblet til mindre risiko for slag.

En studie fra Spania har undersøkt hva turgåing og andre aktiviteter med høy intensitet har å si for slagrisikoen blant kvinner.

Les også: Turgåing som trening

Å gå er mest effektivt

Resultatene viser at kvinner som går minst tre timer hver uke ikke rammes av slag like ofte som kvinner som går mindre eller ikke i det hele tatt.

Les også: Syv livsstilsendringer som reduserer slagrisiko

Den spanske studien viste også at ulike typer trening kan fungerer bedre enn andre. Kvinner som gikk raskt i 210 minutter eller mer per uke hadde en lavere risiko for slag enn inaktive kvinner, men også lavere enn de som syklet og gjorde andre treningsøkter med høy intentsitet for en kortere tidsperiode.

Forskerne skriver i rapportens konklusjon at resultatene om at slagriskoen minsker med regelmessig fysisk aktivitet blant kvinner samsvarer med mange andre store studier. De skriver også at effekten ble observert blant eldre og overvektige kvinner, og at det derfor vil være disse gruppene som kan dra mest nytte av å trimme mer.

Forfatterne konkluderer også med at aktiviteter med høyere intensitet enn gange, ikke ga den samme effekten på deltagerne. Ifølge denne studien er det derfor moderat fysisk aktivitet som kan være med å på minske risikoen for slag.

Les også: Å gå er like bra for hjertet som løping

Ingen effekt på menn

I alt deltok 33 000 menn og kvinner i alderen 29 til 69 år i undersøkelsen – alle var rekruttert gjennom et europeisk kreft-prosjekt. Deltagerne svarte på spørsmål om fysisk aktivitet gjennom et spørreskjema en gang på midten av 1990-tallet. I denne studien fordelte forskerne deltagerne på kjønn, treningstype og total tid brukt på trening hver uke.

Forskerne kontaktet deltagerne med jevne mellomrom for å sjekke om noen var blitt rammet av slag. I løpet av 12 år fikk totalt 442 slag. Blant kvinnene viste det seg at de som rapporterte om at de gikk turer, hadde 43 prosent mindre risiko for å bli rammet enn de som ikke mosjonerte. Det var ingen rilsvarende reduksjon i risiko blant mennene.

Forfatteren bak studien, Jose Maria Huerta, sier til Reuters health at han ikke har noen forklaring på dette, men har en hypotese om at mennene kan ha kommet inn i studien i bedre fysisk form enn kvinnene.

Sunn aldring

En annen studie har som nylig er publisert i British Journal of Sports Medicine, viser derimot oppløftende resultater når det kommer til eldre menn og trening.

Selv om vi vet at fysisk aktivitet gir en bedre helse og høyere levealder, mener forskerne det har vært uklart om økningen i levealder er ledsaget av god mental og fysisk funksjon - og dermed en sunn aldring.

Over 12.200 menn i alderen 65 til 83 ble fulgt opp i 10 til 13 år for å undersøke hvordan fysisk aktivitet påvirket alderdommen.

Resultatene viste at fysisk aktive menn hadde større sjanse for å oppfylle kriteriene for sunn aldring enn inaktive menn. Sammenlignet med inaktive menn, viste det seg at mennene som var fysisk aktive, hadde større sannsynlighet for å leve i 10-13 år uten kognitiv svekkelse eller annen funksjonsnedsettelse, og også uten depresjon. De som holdt seg fysisk aktive, hadde en 60 prosent større sjanse for å oppleve en sunn aldring enn inaktive.

Les mer om denne studien: Kan fysisk aktivitet gi en bedre aldring?

Kilder

Referanser

  1. Huerta JM, Chirlaque MD, et.al. Syv livsstilsendringer som reduserer slagrisiko . Stroke 2012.