Nyhetsartikkel

Mye TV-titting i barne- og ungdomsårene kan gi dårlig helse i voksen alder

Mye tid foran TV-en i barne- og ungdomsårene ser ut til å øke risikoen for metabolsk syndrom, dårligere kondisjon og høyere BMI i 45-års alder.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i august 20231.

Inaktivitet er forbundet med økt risiko for sykdom og tidlig død. Unge i dag bruker mer tid på stillesittende aktiviter enn tidligere generasjoner, en trend som økte under pandemien. Langtidskonsekvensene av dette er fortsatt ikke klare, skriver forfatterne i innledningen til artikkelen.

Langvarig studie

Forfatterne av den aktuelle studien hentet data fra Dunedin-studien, en langvarig studie fra New Zealand. Denne studien har tidligere vist at å se mye på TV i barne- og ungdomsårene er forbundet med dårligere helse. Dette inkluderer høyere BMI og dårligere kondisjon i 26 og 32 års alder.

Hvor mye TV man så i barne- og ungdomsårene, var en bedre prediktor for BMI og kondisjon i voksen alder, enn hvor mye TV de så i voksen alder. Det antyder at tid tilbragt foran TV-en kan ha en langvarig effekt på helsen i voksen alder, til tross for at man da har endret vaner.

Metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetning av næringsstoffer som øker risikoen for sykdom. Det er et samlebegrep som omfatter overvekt, økt mageomkrets, høyt blodtrykk, høye insulinverdier og ugunstige nivå av fettstoffer i blodet. Disse forstyrrelsene øker risikoen for blant annet diabetes type 2, kransåresykdom i hjertet, trange pulsårer i beina og hjerneslag.

Deltagerne

Deltagerne i den aktuelle studien var personer som ble født i Dunedin i New Zealand i 1972 og 1973. Det ble samlet inn informasjon om deltagerne (deriblant BMI) ved studiens start, og siden hvor mye deltagerne så på TV på ukedagene når de var fem, syv, ni, elleve, tretten, femten og 32 år. Da deltagerne ble 45 år undersøkte forskerne flere vaner og helseforhold, deriblant forekomsten av metabolsk syndrom.

Totalt fikk forskerne hentet informasjon om 870 av deltagerne.

Økte risikoen for metabolsk syndrom

Forfatterne fant at tid tilbragt foran TV-en i barne- og ungdomsårene var forbundet med økt risiko for metabolsk syndrom i voksen alder. Funnene støtter tanken om at barne- og ungdomsårene er en følsom tid, hvor inaktivitet har stor innvirkning på helsen vår i voksen alder. De støtter også rådene fra Verdens helseorganisasjon om at barn og unge bør begrense skjermtiden.

Tiltak for å begrense skjermtid hos barn og unge kan ha betydelig, langvarig effekt på helsen, skriver forfatterne i konklusjonen.

Observasjonsstudie

Studien var en observasjonsstudie og kan derfor ikke bevise sammenhengen. Men det er flere biologiske mekanismer som kan medføre at langvarig TV-titting kan føre til dårligere helse på lang sikt. Vi forbruker lite energi ved TV-titting og tiden vi bruker foran TV-en kunne vært brukt til å være fysisk aktiv.

Mange inntar også mer usunn mat og drikke når de ser på skjerm, en vane man kan ta med seg inn i voksen alder.

Barn i dag ser mer på skjerm

Studien hadde flere sterke sider. Deriblant lang oppfølgingstid og justeringer for sosioøkonomisk status og BMI ved studiens begynnelse. Data fra studien antyder at det er en nesten linjær dose-respons mellom unges TV-vaner og metabolsk syndrom i voksen alder - det vil si jo mer passiv barnet/ungdommen er, jo høyere er risikoen for å utvikle metabolsk syndrom.

I dag har barn tilgang til langt flere skjermbaserte medier, noe som øker sjansen for inaktivitet. Nyere data antyder også at barn i dag tilbringer langt mer tid foran skjerm enn barn født på 1970-tallet gjorde.

Kilder

Referanser

  1. MacDonell N, Hancox RJ. Childhood and Adolescent Television Viewing and Metabolic Syndrome in Mid-Adulthood. Pediatrics 2023. publications.aap.org