Nyhetsartikkel

Ulik arbeidsfordeling hjemme gir dårlig helse

Fordeles ansvaret for husarbeidet ulikt, øker risikoen for dårlig helse. Det viser funn fra en fersk svensk studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvis tid er et knapphetsgode i hverdagen, vil god søvn og muligheter for å hente seg inn i perioder, være avgjørende faktorer for å fungere godt.

En ny, svensk undersøkelsene viser at siden mange fordeler ansvaret for barna og husarbeidet ulikt, vil dette i neste omgang føre til dårlig helse for den som tar størst ansvar på hjemmebane.

Studien er gjennomført av forsker og docent Frida Eek (bildet) og startet som et prosjekt for noen år siden på arbeids- og miljømedisin ved Universitetet i Lund og fortsetter nå ved Institutt for helsefag. Tanken var å finne et arbeidsmiljø som gjør at foreldre fungerer godt i hverdagen og også utføre jobben når de har små barn. Prosjektet ønsket å evaluere hvilke faktorer som arbeidsgiver kan påvirke. Men underveis kom studien også til å handle om arbeidstakernes hjemmebane.

Hvorfor helsa er dårligere blant kvinner som tar større ansvar for barn, har trolig med muligheten for å hente seg inn igjen å gjøre. Stress trenger ikke å være skadelig for helsen i seg selv. Det er det å hente seg inn igjen som avgjør om hvorvidt du får dårlig helse av en stressende arbeidssituasjon, ifølge Frida Eek.

- Kortvarig stress er ikke farlig. Men hvis stresset vedvarer og kombineres med høye krav og manglende muligheter til å hente seg inn på fritiden - hvilket ikke er en uvanlig situasjon for småbarnsforeldre - kan det ende med dårlig helse på sikt, sier hun til NHI.no.

Eek mener langvarig og pågående stress øker risikoen for mange ulike former av dårlig helse, både direkte (som for eksempel utmattelse og depresjon) eller indirekte, gjennom immunforsvaret og andre mekanismer.

Å takle stress

Smbarnsforeldre

- Hvilke faktorer på arbeidsplassen er viktig for at foreldre med små barn skal beholde en god helse?

- Den viktigste faktoren virker som å være holdningene som råder på arbeidsplassen. En opplevd positiv holdning til familieliv blant sjefer og kolleger ble rangert som både veldig betydningsfullt av foreldrene, og var den faktoren som gjennomgående viste sammenheng med bedre velbefinnende og mindre stress. Fleksibilitet hadde også stor betydning, sier Eek.

- Og hva er viktig for at de skal fungere bra på jobben?

- Det har vi ikke sett spesifikt på, med det bør være de samme faktorene - en arbeidstager med god helse og velbefinnende vil mest sannsynlig fungere bedre enn noen som er stresset og har det dårlig.

Eek forklarer at stress oppstår ved en ubalanse mellom opplevd krav og opplevd evne til å håndtere disse kravene. Derfor kan man litt forenklet si at det handler om å enten minske på kravene eller øke den opplevde evnen til å løse oppgavene eller kontrollen over situasjonen. Det viktigste for å unngå dårlig helse er å klare å hente seg inn igjen.

- På hvilken måte er kvinner og menn ulike som småbarnsforeldre og arbeidstakere?

- Det er det umulig å gi et godt og dekkende svar på, og det vil være variasjoner mellom personer og innen samme kjønn. Men i vår studie så vi det tradisjonelle mønsteret der kvinnene tar større ansvar for arbeid hjemme og omsorg for barna - selv der begge jobber like mye. Kvinnene er også oftere hjemme med barna når de er syke. På arbeidsplassen virker det som at holdningen til familielivet var viktigere for kvinner enn for menn. Kvinner uroet seg også i større grad for å svikte kolleger og kunder når de er hjemme med sykt barn. Dette kan være fordi de er oftere hjemme med syke barn og derfor opplever konsekvensene som større, sier Eek.

Neste side