Informasjon

Unge kvinner gjør mindre enn menn for å forebygge hjertesykdom

Unge kvinner med økt risiko for hjertesykdom gjør mindre for å forebygge hjertesykdom enn menn med samme utgangspunkt.

Temaside om Korona

I følge en studie som ble presentert i American Heart Journal1 i september 2007, gjør unge kvinner mindre enn menn for å forebygge risikoen for hjertesykdom. Livsstilsvaner som røyking, å spise fet og usunn mat og det å unnlate å trene, var vaner unge kvinner endret sjeldnere enn menn, selv om det er nettopp slike faktorer som øker risikoen for hjertesykdom.

Flere med hjertesykdom i familien røkte

Kvinner som hadde en familiehistorie med hjertesykdom, hadde større sannsynlighet for å ha en usunn livsstil enn kvinner uten slik sykdom i familien. Blant annet røkte 40 prosent av de unge kvinnene som hadde hjertesykdom i familien, mot 25 prosent av kvinnene som ikke hadde hjertesykdom i familien, og 37 prosent av menn med hjertesykdom i familiehistorien.

En familiehistorie der det har vært tilfelle(r) med hjerteinfarkt i ung alder i familien, representerer en viktig risikogruppe blant unge kvinner, skriver forfatterne bak studien. Derfor må det flere tiltak til for å spre informasjon om risikofaktorene i nettopp denne gruppen.

Nærmere 2400 mennesker i alderen 30-50 år deltok i studien.

Kilder

Referanser

  1. Patel MJ, de Lemos JA, Philips B, Murphy SA, Vaeth PC, McGuire DK, Khera A. Implications of family history of myocardial infarction in young women.. Am Heart J 2007; 154(3): 454-60.