Nyhetsartikkel

Unngå å bli smittet av omgangssyken

Omgangssyken - ingen drømmesituasjon, akkurat. Her er hva du selv kan gjøre for å unngå å bli smittet.

12Det er flere virus som kan føre til omgangssyke. Et av dem er norovirus.

Viruset gir klassiske omgangssyke-symptomer: Kvalme, oppkast, vondt i magen, smerter i musklene, diaré og feber.

Les også artikkelen: Omgangssyke med Norovirus

Vask hendene!

Rådene for å unngå å bli smittet, er enkle, men det trolig det eneste som fungerer:

 • Vask hendene! Du har hørt det helt siden du var barn, og det er mye fornuft i befalingen om å vaske seg før man går til bords. For å forebygge spredning av norovirus er god håndhygiene nødvendig: Vask hendene grundig med såpe og rennende vann.
 • God kjøkkenhygiene er også viktig.
 • Benytt flytende såpe og papirhåndkle. Bruker du håndklær til å tørke deg med, må de være rene.
 • Ved norovirus-infeksjon har forskning vist at hånddesinfeksjonsmiddel har begrenset effekt. Derfor er rengjøring med såpe og vann viktig for å fjerne virus.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ved rengjøring av overflater tilsølt med oppkast eller avføring, at overflatene dekkes og tørkes opp, gjerne med oppsugningspapir. Av de vanligst brukte rengjøringsmidler i hjemmet kan klorin brukes. Følg brukskonsentrasjonen som står på flasken (1 dl klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Dersom toalett, dørhåndtak, vask og andre berøringspunkter er tilsølt, kan de også tørkes over med samme blanding.
 • Klær eller sengetøy kan vaskes på 60 ° C for å sikre at viruset drepes.
 • Ikke del håndklær eller vaskeklut med andre.

Les også: Tips om god håndhygiene

Hvor lenge er du smittefarlig?

Et annet viktig tiltak for å unngå spredning av smitte, er å holde seg hjemme mens man er syk. Men hvor lenge er du smittebærer hvis du har hatt omgangssyka?

Les også: Omgangssyke, tarminfeksjon

En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer med oppkast og diaré, men man kan også smitte andre etter at symptomene er borte. Etter 48 timer skiller de fleste ut lite smittestoff.

Men: man kan skille ut smittestoff også etter at symptomene på sykdommen er borte, derfor er det viktig med grundig håndhygiene også i de første dagene etter at man er frisk. Vanligvis kan man dra tilbake til jobb og skole når man ikke lenger har symptomer og føler seg frisk.

Les også: Skyll vekk bakterier og virus på barnehagen

Men enkelte må ta ekstra forhåndsregler:

 • Dersom du arbeider i næringsmiddelindustri, inkludert serveringssteder - med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming.
 • Helsepersonell - med direkte kontakt, eller som serverer mat til pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer, eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser (eks. fortidlig fødte barn, intensivavdelinger).

Det bør gå 48 timer etter symptomfrihet før man gjenopptar slikt arbeid.

Kan du det viktigste nå? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om omgangssyke!

Les også: Frisk nok til barnehagen?23

Referanser

 1. Slik førebygger du omgangssjuke som kjem av norovirus, FHI www.fhi.no
 2. NHSinform www.nhsinform.scot
 3. Oppfølging og kontroll hos personell som håndterer næringsmidler - veileder for helsepersonell, FHI www.fhi.no