Nyhetsartikkel

Unngå smitte med harepest

Så langt i år har det vært 39 tilfeller av harepest fordelt på tre fylker. Les rådene om hvordan du kan forebygge smitte.

Et av rådene for å unngå smitte med harepest, er å ikke spise snø.

Bare i 2011 er det per 31.3. meldt om 39 tilfeller av harepest, fordelt på 13 kommuner i trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.

Vanligvis er det ca. 10 tilfeller med harepest i året på landsbasis.

Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom rammer smågnagere som harer og lemen, og kan smitte mennesker.

Den vanligste smittemåten er via vann med smitte fra døde smågnagere, eller avføring fra dem. Andre vanlige smittemåter er:

  • Ved direkte kontakt med gnagere eller deres avføring
  • Insekter og flått kan bære med seg smittestoff som de overfører til mennesker ved stikk eller bitt
  • Det er aldri observert smitte mellom mennesker

Kok vannet og tørk bort muselort med fuktig klut

Du bør være særlig forsiktig med å drikke vann fra bekker, eller spise smeltet (eller ikke smeltet) snø, og med å drikke vann fra brønner. Dersom du koker vannet, er det trygt å drikke det.

Du kan også smittes ved at du puster inn støv fra tørket avføring fra gnagere som har vært smittet. Du bør derfor ikke koste opp tørr avføring fra gnagere, men heller vaske det bort med en fuktig klut, råder Folkehelseinstituttet.

Hunder og katter som er ute og slik kan komme i kontakt med døde eller levende gnagere, forurenset drikkevann, avføring eller lignende, kan også spre smitten.

Det viktigste forebyggende rådet, er å unngå kontakt med syke eller døde gnagere, og sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder.

For mange kan de typiske symptomene som sår som ikke gror oppleves som veldig skremmende. Noen kan tro at de har fått en kreftsykdom. Men med riktig behandling blir de aller fleste raskt bedre.

Vil du vite mer?