Nyhetsartikkel

Unngå smitte med harepest

Harepest, også kalt tularemi, er en bakteriesykdom som kan overføres fra dyr som hare, lemen og andre smågnagere, til mennesker. Les rådene om hvordan du kan forebygge smitte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2017 ble det totalt meldt om 92 tilfeller av harepest i Norge. Dette var en økning sammenlignet med de foregående fem årene. Samme år ble det meldt om flere personer med lungesymptomer enn vanlig.

- Harepest kan gi forskjellige symptomer og sykdomsbilde. I stor grad reflekterer dette smitteveien. De som får symptomer på lungebetennelse har vanligvis blitt smittet gjennom innånding av bakterien. I 2017 var det en økning i antall tilfeller av harepest, inkludert av lungebetennelser forårsaket av harepest. Vi antar at begge deler skyldes økningen i smågnagere det året, spesielt på Sør- og Østlandet, sier lege Helena Niemi Eide i Folkehelseinstituttet.

Så langt i 2018 er det meldt 33 tilfeller med harepest, fordelt på de fleste av landets fylker. Høyest forekomst har det vært i Sogn og Fjordane, med totalt syv meldte tilfeller.

I 2011 var det et stort utbrudd av harepest i Norge, med hele 180 meldte tilfeller.

Smitter oftest via vann

Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom rammer smågnagere som harer og lemen, og som kan smitte mennesker.

kanin
Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer, kan bli felt under jakt. Disse utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie.

Den vanligste smittemåten er via vann med smitte fra døde smågnagere, eller avføring fra dem. Andre vanlige smittemåter er:

  • Ved direkte kontakt med gnagere eller deres avføring
  • Insekter og flått kan bære med seg smittestoff som de overfører til mennesker ved stikk eller bitt.
  • Det er aldri observert smitte mellom mennesker

Les også vår pasientinformasjon om harepest

Kok vannet og tørk bort muselort med fuktig klut

Du bør være særlig forsiktig med å drikke vann fra bekker, eller spise smeltet (eller ikke smeltet) snø, og med å drikke vann fra brønner. Det er viktig å sikre drikkevannskilder mot smågnagere og mot tilsig av overflatevann. Dersom du koker vannet, er det trygt å drikke det.

Bakterien kan overleve lenge i vann og gjørme. Mygglarver kan smittes under utvikling i infisert vann, og det kan videreføre smitten til den ferdig utviklede myggen. Det er derfor mulig at mygg kan overføre smitte også uten å ha sugd blod fra et smittet dyr, ifølge Veterinærinstituttet. I Sverige og Finland er mygg den viktigste smittekilden til mennesker.

Du kan også smittes ved at du puster inn støv fra tørket avføring fra gnagere som har vært smittet. Du bør derfor ikke koste opp tørr avføring fra gnagere, men heller vaske det bort med en fuktig klut, råder Folkehelseinstituttet.

Ved håndtering av døde harer eller smågnagere, bør det utvises stor forsiktighet. Bruk engangshansker.

Hunder og katter som er ute og slik kan komme i kontakt med døde eller levende gnagere, forurenset drikkevann, avføring eller lignende, kan også spre smitten.

Det viktigste forebyggende rådet er å unngå kontakt med syke eller døde gnagere, samt å sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder.

For mange kan de typiske symptomene som sår som ikke gror, oppleves som veldig skremmende. Noen kan tro at de har fått en kreftsykdom. Men med riktig behandling blir de aller fleste raskt bedre.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet: Auke i melde tilfelle av harepest i 2017 www.fhi.no
  2. NHI.no: Harepest, tularemi nhi.no
  3. Veterinærinstituttet: Tularemi (harepest) www.vetinst.no