Informasjon

Utbrenthet

Sett grenser

For å bli bedre av utbrentheten, må du først skjønne hvorfor du ble utbrent. Vanlige årsaker til utbrenthet kan være at du føler du ikke har kontroll på når du jobber, hvilke oppdrag du skal ta, og mengden arbeid. Det kan også dreie seg om konflikter på jobben og samarbeidsproblemer, at du blir stresset av å ha mye ansvar, eller at du er bekymret for om du gjør en bra nok jobb. Det kan også være at dine verdibegrep og bedriftens verdibegrep ikke stemmer overens, eller at du har veldig mye eller monotont arbeid.

Hvis du føler deg utbrent, er det viktig at du tar kontakt både med arbeidsgiveren din og legen din. Kan det gjøres endringer på jobben slik at du får bukt med det underliggende problemet?

Et sunt arbeidsmiljø inkluderer god kommunikasjon, effektiv beslutningstaking, passende bemanning, meningsfull anerkjennelse og autentisk lederskap.

Legen må utelukke annen sykdom og bidra med råd om hvordan du skal bli bedre. I noen tilfeller vil det kanskje være fornuftig å finne en annen jobb.

Du kan gjøre mye selv for å unngå å bli utbrent. Bli flinkere til å sette grenser, ta pauser og lytt til kroppen. Etabler og vedlikehold et støttende sosialt nettverk. Vær klar over at det finnes måter å håndtere arbeidsrelatert stress. Du kan be om støtte fra ledelsen, kollegaer eller venner. Tenk gjennom hva du liker med jobben din, og fokuser på interessene dine. Vær oppmerksom på hva som stresser deg, og finn ut hvordan du kan håndtere dette på en bedre måte. Jo mer selvbevisst du blir, jo bedre kontroll får du. Trening og mindfulness kan også bidra til bedre humør og mer overskudd.

Les også: Hvorfor er trening bra ved depresjon og stress

Kilder

Referanser

  1. PubMed Health: What is burnout sybdrome? Last updated Jan 12, 2017.
  2. Mayo Clinic: Job burnout: How to spot it and take action. Last updated Sept 17, 2015.
  3. Norlund S, Reuterwall, Höög, Lindahl B, Janlert U, B LS. Burnout, working conditions and gender - results from the northern Sweden MONICA Study. BMC Public Health 2010.
  4. Utredning ved mistenkt utbrenthetssyndrom - Norsk Elektronisk Legehåndbok amv.legehandboka.no
  5. Psychology Today: Why am I burned out? Published Jan 12, 2012. www.psychologytoday.com
  6. World Health Organization: Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases www.who.int
  7. American Thoracic Society: What is Burnout Syndrome (BOS)? www.thoracic.org
Forrige side