Nyhetsartikkel

Utprøving av ny kreftbehandling

Flere kreftpasienter opplever at dagens standardbehandling ikke lenger har noen virkning. Da kan utprøvende behandling bli aktuelt.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utprøvende behandling er nye typer kreftbehandling som testes ut på mennesker for første gang. Forskningen er tidskrevende og pågår gjennom flere faser.

– Når vi oppdager lovende forsøk i laboratoriet, vurderer vi om resultatene er så bra at vi kan gå over til å teste dette på mennesket, sier professor i Utprøvingsenheten på Radiumhospitalet Steinar Aamdal.

Det er kreftpasienter som ikke lengre har effektiv kreftbehandling som kan bli med på slik utprøvende behandling.

– Begrunnelsene de fleste som sier ja har er at dette er deres siste sjanse til å få hjelp og vil prøve noen av de helt nye behandlingene. Andre vil være med på forskningen for å yte noe tilbake til samfunnet og til de neste generasjoner, sier Aamdal.

Ikke alle kreftpasienter kan få tilbud om å bli med på utprøvende behandling. Er pasienten for syk vil ikke medisinen fungere slik den skal, og kan gi mer bivirkninger enn hos pasienter som ikke er så syke.

Etiske dilemmaer

Det er mange etiske utfordringer som er knyttet til slik forskning. Er pasientene i stand til å forstå hva det innebærer og dermed bestemme om de skal være med eller ikke? Har de for store forhåpninger til at denne behandlingen skal helbrede dem? Utelukker man noen til fordel for andre?

– Det er viktig at pasientene får en nøye innføring i hva dette dreier seg om, og at de får nok tid til å tenke igjennom om de vil si ja til å bli med på utprøvende behandling. Alle som sier ja blir informert om at de kan trekke seg når som helst i forløpet, sier Aamdal.

Utbyttet for de som er med på utprøvende behandling kan være direkte knyttet til kreftsykdommen, ved at sykdommen stabiliseres og i noen sjeldne tilfeller går tilbake. Men oftest viser undersøkelser at det har en indirekte virkning ved at den som inngår i studiene opplever større trygghet i sin situasjon og blir fulgt opp av helsepersonell på en god måte.

– Jeg mener det bør være en rett for de pasientene som ønsker det, å få muligheten til utprøvende kreftbehandling, uavhengig av hvor de bor i landet og deres økonomiske status, sier Aamdal.

Professor på Radiumhospitalet Steinar Aamdal forteller at det gjøres relativt få slike studier i Norge. Radiumhospitalet er det eneste stedet i landet det er en egen enhet for utprøvende kreftbehandling.

Tema for Krafttak mot kreft i 2010

Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft, skal ha utprøvende behandling som tema. Innsamlede midler fra Krafttak mot kreft 2010 vil føre til flere prosjekter med utprøvende behandling.

Dette vil igjen gi bedre kreftbehandling – raskere. Utprøvende behandling betyr en ny sjanse for den enkelte, og bedre behandlingsmetoder for oss alle.

Vil du vite mer?

Les mer om Krafttak mot kreft og årets tema på www.krafttakmotkreft.no

krafttak mot kreft - video