Nyhetsartikkel

Valg av langtidsvirkende insulin

En studie som har sammenlignet to typer langtidsvirkende insulin, viser at en av typene ga færre tilfeller med lavt blodsukker og mindre vektøkning enn den andre.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne kvalitetsstudien (en randomisert, kontrollert studie) ble publisert i tidsskriftet Diabetic Medicine, i januar 20131. Deltagerne var 347 barn i 2-16 års alder med type 1-diabetes. Studien varte i 52 uker. 177 av deltakerne fikk insulintypen detemir (Levemir) og 170 fikk NPH (neutral protamine Hagedorn - Insulatard). Begge er langtidsvirkende insulin som skulle gis 1-2 ganger om dagen. I tillegg ble det gitt hurtigvirkende insulin til måltidene.

Færre tilfeller med nattlig føling

Glykemiske mål og vekt ble fulgt i løpet av den tiden studien varte, og resultatene viser at detemir var like bra som NPH-insulin med tanke på langtidsblodsukker. Samtidig ga detemir lavere risiko for nattlige følinger og lavt blodsukker om dagen - uten at langtidsblodsukkeret økte. Alvorlige tilfeller med lavt blodsukker er forbundet med svekkede kognitive evner hos barn, og foreldres engstelse for slike episoder har vist seg å ha en negativ effekt på etterlevelse av diabetesbehandling, og dermed også på blodsukkeret.

Les også: Dette skjer med hjernen ved insulinsjokk

Lavere vektøkning

Vektøkningen var også mindre i gruppen som brukte detemir, slik at vekten i denne gruppen var nær normalvekten i befolkningen. Det er viktig å holde vektøkningen lav i denne gruppen, ettersom mange unge med type 1-diabetes unnlater å sette nok insulin for å gå ned i vekt. Dette gir selvsagt et dårlig langtidsblodsukker, og dermed også økt risiko for alvorlige senkomplikasjoner.

Tidligere studier har vist at god kontroll på blodsukkeret hos voksne og barn med type 1-diabetes er avgjørende for å minske risikoen tidlig debut av komplikasjoner fra sirkulasjonssystemet. I disse studiene var tett kontroll av blodsukkeret forbundet med økt risiko for lavt blodsukker og økt vekt. Andre studier har også vist at dårlig blodsukkerkontroll kan være skadelig.

Perioder med høyt blodsukker og episoder med alvorlig lavt blodsukker kan føre til redusert kognitiv og intellektuell utvikling hos barn med type 1-diabetes. God blodsukkerkontroll er vanskeligere å oppnå hos barn og unge sammenlignet med voksne. Dette er på grunn av den innvirkningen som vekst (veksthormoner), variabelt aktivitets- og spisemønster, avhengighet av voksne omsorgspersoner til å måle blodsukker og sette insulin, utfordringer knyttet til å sikre optimal oppfølging av blodsukker på skolen, og fysiske og psykiske byrder knyttet til ungdomsårene - har med tanke på å oppnå optimale blodsukkernivå.

Les også: Diabetes i kropp og sinn

Bør være fleksibelt og forutsigbart

Et ideelt insulin-regime bør være fleksibelt og forutsigbart, samtidig som det beskytter mot unødig vektøkning, skriver forfatterne.

Studien fikk økonomisk støtte fra Novo Nordisk A/S, Danmark. Begge de langtidsvirkende insulintypene er produsert av Novo Nordisk.

Kilder

Referanser

  1. N. Thalange, A. Bereket, J. Larsen, L.C. Hiort, V Peterkova.. Insulin analouges in children with Type 1 diabetes: a 52-week randomized clinical trial. Diabetic Medicine 2013; 30: 216-225. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.12041/pdf