Nyhetsartikkel

Vårrengjøring: Mange uhell med vaskemidler

Henvendelsene til Giftinformasjonen øker kraftig nå om våren. Uhell under vårrengjøringa er mer vanlig enn man skulle tro.

Hver vår skjer det mange uhell med sterke vaskemidler i og utenfor norske hjem. Giftinformasjonen får 700 henvendelser hvert år angående dette, de fleste kommer nå om våren. 

- Typiske produkter til vårrengjøring er husvask, kraftvask, terrasserens, terrassebeisfjernere og sopp- og algedrepere, sier Jartrud Wigen Skjerda til NHI.no. Hun er seniorrådgiver ved avdeling akutte forgiftninger, Folkehelseinstituttet.

Gode råd før du starter

Her er noen gode råd før du går i gang med vårrengjøringen:

 • Les bruksanvisningen først.
 • Følg anvisningen for riktig utblanding.
 • Bruk egnede og tette hansker, og dekk til armer og ben.
 • Bruk øyebeskyttelse/vernebriller.
 • Oppbevar produktene i originalemballasjen og utenfor rekkevidden til barn (og dyr).

Etseskader

Felles for mange av produktene er at de kan gi etseskader fordi de inneholder såkalte alkaliske forbindelser eller kationtensider.

- Faren for etseskade er størst hvis du kommer i kontakt med ufortynnet produkt, men i en del tilfeller kan også bruksløsningene gi skade. Lang kontakttid kan gjøre skaden verre, sier Wigen Skjerdal.

Våren er høysesong for slike skader. Mange er ivrige etter å gjøre det fint ute etter vinteren. Og da skjer det også uhell.

- Typiske situasjoner er at noen får søl på hud og klær, inni hanskene eller i øynene mens de holder på å vaske. Da kan det være fare for etseskader som kan ligne brannskader, og for alvorlige øyeskader, sier hun.

Skyll lenge

Hvis man får dette på hud eller i øyne er det viktig å skylle med rennende vann så snart som mulig. Ta av eventuelle tilsølte klær, smykker og kontaktlinser, og bruk gjerne lunkent vann for å unngå nedkjøling.

- Ofte bør man skylle i minst 30 min, sier Wigen Skjerdal og minner om nummeret til Giftinformasjonen (Tlf. 22 59 13 00) for vurdering av situasjonen og konkrete råd.

Dersom man svelger etsende produkter, kan det føre til alvorlig forgiftning, etseskader og i verste fall død.

- Dette kan for eksempel skje hvis produktene står tilgjengelig for små barn, eller ved forveksling hvis produktene er helt over på drikkeflasker, brusflasker eller lignende, sier hun.

Førstehjelp ved svelging:

 • Ring 113 - ved svelging av etsende stoffer kan du raskt få hevelser i svelget som gir pusteproblemer
 • Ikke fremkall brekninger
 • Drikk litt vann
 • Skyll munnen i flere minutter hvis du er i stand til det
 • Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00 hele døgnet) kan gi råd om videre oppfølging og behandling

Førstehjelp ved søl i øynene

 • Ta ut eventuelle kontaktlinser
 • Skyll straks med lunkent rennende vann
 • Lang skylletid kan være nødvendig (fra 30 minutter til flere timer)

Ved søl på hud

 • Ta av eventuelle tilsølte klær, smykker og liknende
 • Skyll straks med rennende lunkent vann
 • Lang skylletid kan være nødvendig

Kilder

Referanser

 1. Unngå etseskadar under vårreingjeringa, FHI, 2023 www.fhi.no