Nyhetsartikkel

Verdens blodgiverdag

Hvert år reddes millioner av liv takket være blod fra frivillige givere. Men fortsatt er det store forskjeller i tilgjengelighet av blod og blodprodukter i ulike land i verden.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

14. juni markerer Verdens Helseorganisasjon Verdens blodgiverdag med en verdensomspennende kampanje1. Verdien av det blodgivere gjør for andre, er ubestridelig: Hvert år reddes millioner av liv ved overføringer av blod og blodprodukter. Blodoverføring kan hjelpe pasienter som lider av livstruende tilstander slik at de lever lenger og med bedre livskvalitet, og det støtter komplekse medisinske og kirurgiske prosedyrer. Det har også en avgjørende, livreddende rolle ved fødselskomplikasjoner og ved menneskeskapte katastrofer og naturkatastrofer.

Alle land bør ha frivillige donorer

Se også vår animasjon om blod- og blodplatetransfusjon:

Dessverre er det store forskjeller på tilgang til trygt blod - i rike land er tilgangen god, i mange fattige land er den ikke det. Verdens helseorganisasjon har som mål at alle land skal få alle blodforsyninger fra frivillige givere som ikke skal ha betalt for donasjonene. Videre anbefaler de at alle land bør få de nødvendige retningslinjene, systemene og strukturene på plass for å ivareta sikkerheten, kvaliteten og tilgjengeligheten av blod og blodprodukter for å møte behovene til alle pasienter som trenger blodoverføring.

Les også vår pasientinformasjon om blodoverføring

Flest donasjoner i rike land

I dag har bare 62 land i verden nær 100 prosent av de nasjonale blodbehovet dekt gjennom frivillige bloddonorer. Det betyr at man i 40 land fortsatt er avhengig av donorer i familien, eller til og med betalte donorer.

Temaet for årets kampanje er slagordet "Blood connects us all" (Blod knytter oss sammen). Hvert år blir det gjort 108 millioner bloddonasjoner på verdensbasis. Omtrent halvparten av disse blir gitt i rike land - hvor omtrent 18 prosent av verdens befolkning lever. Antallet donasjoner har økt med nesten 25 prosent siden 2004.

I land med lav inntekt blir opp til 65 prosent av blodoverføringer gitt til barn under fem år. I land med høy inntekt gis de fleste blodoverføringer til personer over 65 år.

Vil du gi blod? Les mer om dette på nettsidene GiBlod.no

Kilder

Referanser

  1. WHO: World Blood Donor Day 2016: Blood connects us all www.who.int