Nyhetsartikkel

Verdensdagen for bevissthet rundt autisme

2. april markeres verdensdagen for bevissthet rundt autisme. Tema for 2019 er velferdsteknologi og aktiv deltakelse. For mange mennesker med autisme vil tilgang til teknologi som kan hjelpe, være en forutsetning for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.

Temaside om Korona

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis debuterer før tre års alder. Autisme rammer gutter oftere enn jenter, og innebærer blant annet unormale sosiale ferdigheter.
Les mer om autisme i vår pasientinformasjon.

-På verdensdagen for bevissthet rundt autisme tar vi opp diskriminering, feirer mangfoldet i vårt globale samfunn, og styrker engasjementet vårt for full inkludering og deltakelse for personer med autisme. Å støtte dem slik at de kan oppnå sitt fulle potensiale er avgjørende for våre tiltak for å oprettholde kjernen i FNs bærekraftmål for 2030: Alle skal med (to leave no one behind)." sier FNS generalsekretær António Guterres, i en uttalelse på FNs nettsider.

Stigmatisering og diskriminering

Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter, skriver FN på sine norske nettsider.

Økt kunnskap og bevissthet om autisme vil øke sannsynligheten for at de som har autisme, kan få den hjelpen de trenger og slippe å bli diskriminert.

Tema for verdensdagen i 2019 er «Velferdsteknologi og aktiv deltakelse». Tilgang på teknologi som kan hjelpe, er for mange mennesker med autisme en forutsetning for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er også med på å oppfylle deres menneskerettigheter og en del av FNs bærekraftmål, skriver FN selv om markeringen.

Les også: Symptomer og tegn på autisme

Bygge videre på sterke sider

Ved autisme etterstrebes tidlig diagnose og igangsetting av tiltak. Dette er for å redusere tiden foreldrene må leve i uvisshet, og for å forebygge utvikling av uhensiktsmessig kommunikasjon hos de med dårlig språkfunksjon. Tiltak ved autisme har som mål å endre bestemte symptomer og tegn. Dette innebærer blant annet å bygge videre på sterke sider hos barnet og stimulere til utvikling av kommunikasjon og språk.

Her kan du lese mer om tiltak ved autisme

Autismeforeningen i Norge

For mange kan det å møte andre som selv har tilstanden, eller andre foreldre/pårørende, være både viktig og nyttig. Autismeforeningen i Norge har lokallag i alle fylker.

Nettsidene til Autismeforeningen i Norge finner du her.

Kilder

Referanser

  1. FN-sambandet: FN-dagen for bevissthet rundt autisme www.fn.no
  2. United Nations: World Autism Awareness Day 2 April nhi.no