Nyhetsartikkel

Vil du leve 24 år lengre?

En langtidsstudie av amerikanske militære veteraner har sett på hva slags effekt åtte ulike helseråd har på levetid.

Ifølge en studie presentert på den årlige kongressen til "The American Society for Nutrition" er det mulig å forlenge livet med opptil 24 år dersom du følger 8 sunne livsstilsråd fra 40 årsalderen av1-2. Studien baserer seg på livsstilen til nær 720.000 militærveteraner i alderen 40 til 99 år. Alle deltakerne inngikk i "the Million Veteran Program" - en langtidsstudie som hadde som formål å undersøke helse og velferd til amerikanske veteraner.

Studien er foreløpig ikke publisert i et tidsskrift med fagfellevurdering.

Bare å legge til én sunn helseatferd for en mann i 40-årsalderen, førte ifølge studien til at man levde i gjennomsnitt 4,5 år lengre enn de som ikke fulge noen av helserådene. Fulgte man to av rådene, levde man 7 år lengre og fulgte man tre råd levde disse mennene 8,6 år lengre. Og jo flere av helsrådene man fulgte, jo større var gevinsten helt opptil 24 år.

Også for kvinner var gevinsten betydelig. Den forlengede levetiden for henholdsvis 1, 2 og 3 fulgte helseråd var 3,5 år, 8 år og 12,6 år. Maksimal forlenget levetid var 22,6 år.

Etter justering for alder, kroppsmasseindeks, kjønn, rase og etnisitet, sivilstatus, utdanningsnivå og familieinntektsnivå, fant studien en 87 prosent relativ reduksjon i dødelighet av alle årsaker for de som tok i bruk alle de åtte livsstilsfaktorene sammenlignet med de som ikke adopterte noen.

Jo tidligere deltakerne startet å følge disse rådene, jo større var effekten, men oppstart gjort i 40-, 50- eller 60-årene var også gunstig.

Studien var i stand til å rangere de åtte livsstilsrådene for å se hvilke tiltak som hadde størst effekt på levetiden. Resultatene viste:

  1. Fysisk aktivitet var den mest betydningsfulle atferden og førte alene til en 46 prosent reduksjon i risiko for død av enhver årsak.
  2. Å ikke bli avhengig av opioid var den nest viktigste faktoren og reduserte risikoen for tidlig død med 38 prosent.
  3. Aldri å ha røykt reduserte risikoen med 29 prosent.
  4. Å tolerere stress reduserte risikoen for tidlig død med 22 prosent.
  5. Å spise plantebasert kost hevet sjansen for å leve lenge med 21 prosent, uten at man behøvde å være vegetarianer eller veganer. Å følge en sunn plantebasert diett som Middelhavsdietten rik på helkorn og grønnsaker var det  avgjørende
  6. Unngå et høyt alkoholinntak, definert som fire eller flere alkoholenheter per dag, reduserte risikoen for død med 19 prosent.
  7. God søvn, definert som minst syv til ni timer søvn per natt og ingen søvnvansker, reduserte risikoen for tidlig død med 18 prosent.
  8. Å ha et godt sosialt nettverk førte til 5 prosent mindre risiko for tidlig død.

Forskerne gjorde også en analyse der man ekskluderte personer med type 2-diabetes, høyt kolesterol, hjerneslag, kreft og andre sykdommer - uten at det endret resultatene. Med andre ord, også mennesker med en kronisk sykdom hadde klare gevinster av disse helserådene.

Kilder

Referanser

  1. Nguyen X-M, Li Y, Wang D, et al. PTFS07-07-23 Eight Modifiable Lifestyle Factors Associated With Increased Life Expectancy Among 719,147 U.S. Veterans. Current Developments in Nutrition. Vol 7, suppl. 1, July 2023. www.sciencedirect.com
  2. LaMotte S. These 8 habits could add up to 24 years to your life, study says. CNN Health. Published July 24, 2023. edition.cnn.com