Nyhetsartikkel

Voksne kan også ristes til døde

Shaken baby syndrom - at småbarn og babyer ristes til døde, er en tilstand mange har hørt om. At også voksne kan bli påført alvorlige skader og dø etter kraftig risting, er kanskje ikke fullt så kjent.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en pasientrapport som ble forhåndspublisert på nett i JAMA Ophthalmology i september 2013, har forfatterne sett nærmere på to tilfeller av "shaken adult syndrome".

Shaken baby syndrom er et resultat av mishandling av spedbarn og småbarn. Barnet ristes så kraftig at det forårsaker nakkeslengskader, akutte skader i hjernevevet og kan medføre blødninger utenpå hjernen og i øynenes netthinner.

Les også: Shaken baby syndrom

Forfatterne ønsker med denne rapporten å slå fast at hjerneskader og øyeskader hos ofre med påførte hodeskader, også kan ses hos voksne som blir ristet. Videre skriver de at de skadene i hjernen og øynene som er karakteristiske ved slike hodeskader, er subdural blødninger, blødninger i skjeden rundt synsnerven og blødninger i netthinnen, generelt blir oppfattet til å være begrenset til småbarn og nyfødte. Men voksne kan også være ofre for vold i form av kraftig risting. En øyeundersøkelse kan være ønskelig ved mistanke om kraftig risting av en person.

Ristet til døde av yngre mann

Det første tilfellet de omtaler, er en mann i 50-årene, kortvokst og med høyt blodtrykk, som ble funnet død flere timer etter et overfall. Et vitne forteller at hun sov sammen med mannen da en inntrenger kom inn på soverommet. Hun så at inntrengeren grep tak i mannen og ristet han hardt frem og tilbake, 3-4 ganger. Inntrengeren var høyere og mye yngre enn offeret. Resten av natten lå offeret på gulvet, mens han snorket tungt. Timer senere var han død.

Ristet i forsøk på gjenoppliving

Det andre tilfellet var en mann i 60-årene som hadde en historie med alkoholmisbruk. Han ble funnet bevisstløs i hjemmet sitt, omgitt av blodig oppkast. De to vennene som fant han, forsøkte å gjenopplive ham ved kraftig risting i skuldrene. Det ble ikke nevnt noen andre forsøk på gjenoppliving. De fikk ingen respons ved å riste han, og tilkalte medisinsk hjelp. Mannen ble overført til et universitetssykehus, hvor han ble erklært hjernedød.

Støttet av vitneavhør og mønstre

Forfatterne skriver at de i de rapporterte tilfellene fant en dødelige traumatiske skader, hvor risting er den primære fysiske mekanismen. Dette blir støttet av vitneavhør, mønstrene på skadene av hjernen og øynene, og mangel på alternative forklaringer på funnene.

Risikofaktorer for disse dødsfallene kan inkludere inntak av alkohol, og at det er fysisk forskjell mellom offer og gjerningsmann. I begge tilfellene hadde offeret drukket alkohol. I det første tilfellet var overgriperen større og mye yngre. I det andre tilfellet var avdøde bevisstløs mens han ble ristet av to voksne menn. Andre hendelser, som å kaste opp, kan ha bidratt til omfanget av blødningene.

Selv om skader på hjerne og øyne etter risting i hovedsak skjer med barn, kan det også skje med voksne.

Kilder

Referanser

  1. Azari AA, Kanavi MR, Saipe NB, Potter HD, Albert DM, Stier MA. Shaken Adult Syndrome Report of 2 Cases. JAMA Ophthalmol. 2013. archopht.jamanetwork.com