Nyhetsartikkel

Voksne med ADHD

ADHD er ikke bare forbeholdt barn. Voksne som aldri fikk diagnosen som barn, kan utvike mer åpenbare symptomer senere i livet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

30 til 70 prosent av barn med ADHD, fortsetter å ha denne tilstanden i voksen alder. Det viser en oversikt over ADHD blant voksne publisert i WebMD1. Artikkelen du leser her er basert på denne oversikten.

ADHD hos voksne følger et litt annet mønster enn hos barn. Hvis voksne med ADHD til stadighet kommer for sent på jobben eller til andre hendelser, innser de gjerne problemet, men de har vansker med å forhindre at det skjer.

Her kan du lese intervjuet om "Anne" som var voksen da hun fikk diagnosen ADHD

Voksne med ADHD må også lære seg å håndtere tilstanden, og mange gjør det med hell. Langtidsbehandling kan redusere problemer både hjemme og på jobb, og gjør at familielivet fungerer fint og at man kan nå faglige mål i arbeidskarrieren på lik linje med andre.

Les også: Barn og ADHD - Diagnosen

Tegn på ADHD blant voksne

Kjennetegn på voksne med ADHD er prioriteringsproblemer - det å starte og avslutte oppgaver. Å være uorganisert, rastløs og lett å distrahere kan forekomme. Noen mennesker med ADHD har problemer med å konsentrere seg mens de leser. Manglende evne til å holde fokus og følge med på oppgaver kan gjøre både karriere, ambisjoner og relasjoner til en utfordring.

Problemer med selvkontrollen er også et symptom på ADHD blant voksne. I dagliglivet kan dette føre til en impulsiv adferd som igjen kan føre til problemer med å kontrollere sinne.

En intens fokusering på enkeltting kan også være et typisk symptom - for eksempel noe vedkommende synes er ekstra interessant. Samtidig kan oppgaver som framstår som kjedelig, være vanskeligere å rette oppmerksomheten mot. En utfordring kan derfor være å gjennomføre enkelte dagligdagse oppgaver - personer med ADHD kan ha en tendens til å velge bort kjedelige oppgaver til fordel for mer hyggelige aktiviteter.

Voksne med ADHD kan også ha en tendens til å ha en adferd i trafikken som er mer risikofylt enn andres - som et resultat av at man har problemer med å holde fokus på bilkjøringen. Studier viser at personer med ADHD har økt risiko for å kjøre fort og havne i ulykker.

Les også: Barn og ADHD - Når søke hjelp

Neste side