Nyhetsartikkel

Voksne med ADHD

Temaside om Korona

Hverdagsstress

Mange av oss lever i en stressende hverdag med distraherende momenter så å si overalt. Det kan være tekstmeldinger og eposter som tikker inn og skal besvares, gjøremål i hverdagslivet som skal pusles sammen eller stress på arbeidsplassen. Selv om alt dette kan være distraherende, klarer de fleste å fokusere på viktige oppgaver. For personer med ADHD, kan dette forhindre mulighetene til å gjennomføre det de skal både hjemme og på jobb.

Selvsagt vil mange være både rastløse og ha konsentrasjonsproblemer uten at man har diagnosen ADHD. Dårlig konsentrasjon kan ha flere årsaker, blant annet depresjon. Rastløshet eller angst kan tyde på en overaktiv skjoldkjertel eller angstlidelse. Men hos personer med ADHD vil nevrotransmittere i hjernen være mindre aktive i områder av hjernen som styrer oppmerksomheten. Forskere vet ikke nøyaktig hva som forårsaker denne kjemiske ubalansen, men gener kan spille en rolle - ADHD er gjerne arvelig. Studier har også knyttet ADHD til eksponering av sigaretter og alkohol i fosterlivet.

Mange voksne oppdager ikke at de har ADHD før de får hjelp til andre problemer, som for eksempel depresjoner eller angst. Ved å nøste i vanskeligheter i livet, som problemer på jobb eller i samlivet, kan man avsløre om ADHD kan være årsaken. For å bekrefte diagnosen, må tilstanden ha vært til stede i barndommen, selv om dette aldri ble diagnostisert. Å snakke med slektninger eller andre som kan fortelle om barneårene, kan være nyttig.

Forrige side Neste side