Nyhetsartikkel

Voksne med ADHD

Temaside om Korona

Diagnosen

For å sette diagnosen ADHD, er det aktuelt å bruke nevropsykologiske tester. Dette kan være tidsbestemte, databaserte tester som måler oppmerksomhet og ferdigheter som omhandler problemløsning. Nevropsykologiske tester er ikke nødvendig for å stille en diagnose, men det kan gi et bilde på om det er ADHD som er årsaken til problemene enkelte mennesker støter på i livet. Det kan også avdekke andre sykdomstilstander, som for eksempel lærevansker.

Å ha symptomer på ADHD kan være frustrerende i seg selv. Voksne med ADHD kan også slite med depresjon, angst eller tvangslidelser. Å få riktig behandling kan gjøre utfordringene enklere.

Sentralstimulerende midler er de mest brukte medisinene. At mennesker som er rastløse eller svært aktive, skal ha hjelp av sentralstimulerende midler kan virke rart, men disse stoffene kan skjerpe konsentrasjonen og påvirke oppmerksomheten positivt. Det har vært langt færre studier på ADHD-medisiner hos voksne enn hos barn, men forskningen hittil er lovende. Studier har vist at voksne som tar sentralstimulerende midler, har færre symptomer - og noen rapporterer om at de føler de kan konsentrere seg bedre i løpet av 30 minutter.

Men selv om tilstaden bedrer seg ved hjelp av medisinering, er det ikke sikkert det blir en slutt på dårlige vaner og lav selvfølelse. Å få hjelp til å organisere livet, få gode rutiner, lære å bygge relasjoner og sosiale ferdigheter kan også være nyttig. Det er dokumentert at kognitiv atferdsterapi er spesielt nyttig når mennesker med ADHD skal håndtere problemer i dagliglivet.

Forrige side Neste side