Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Vel 30 prosent av befolkningen har blitt utsatt for vold på arbeidsplass eller lærested.

Intervju gjort i 2007.

Å være trenet i å håndtere vold kan gjøre det enklere å legge opplevelsen bak seg. Men, som Lars Weiseth, krisepsykiater og seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, påpeker: - Vold skiller seg fra andre ulykker fordi det også rammer selvfølelsen og truer din opplevelse av egenverdi.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2004, har 31 prosent av befolkningen blitt utsatt for vold på arbeidsplass eller lærested. I Levekårsundersøkelsen fra 2003 oppgir seks prosent at de har blitt utsatt for vold eller trussel om vold på arbeidsplassen en gang i måneden eller oftere. Kvinner har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli utsatt for vold eller trussel om vold på arbeidsplassen som menn, og fire ganger så stor sannsynlighet for å bli utsatt for uønsket seksuell adferd.

Halvparten av volden rettet mot kvinner skjer på jobb

- Det som overrasket meg, er at vi har funnet at omtrent halvparten av voldsutøvelser rettet mot kvinner skjer på arbeidsplassen. Dette har nok en sammenheng med at kvinner oftere jobber i sosial- og omsorgsyrker. En kvinne som jobber i sosialetaten, kan for eksempel bli utsatt for vold fra sosialklienter som har fått avslag. Det kan være rusmisbrukere som står bak, og ikke minst gjelder dette enkelte flyktning- eller innvandrergrupper som føler seg krenket av et avslag, blant annet fordi de er vant til et system som fungerer på andre måter, sier krisepsykiater og professor Lars Weiseth som er seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Neste side