Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Yrker med penger, makt og omsorgsfunksjon er mer utsatt

Ifølge Arbeidstilsynet er dette yrker der det er høyere risiko for å bli utsatt for vold enn andre:

  • Yrker som har med transport eller oppbevaring av verdier (penger, våpen, medisin, varer osv.) å gjøre. Dette kan være personer som jobber i butikk, kiosk, bensinstasjoner, legekontor, buss- og drosjesjåfører, osv.
  • Personer med makt - politi, vektere, fengselspersonell, ansatte i sosialvesen, ansatte i skole, o.l
  • Helsepersonell - særlig i psykiatri, akuttmottak, hjemmetjenester, sosialarbeid
Forrige side Neste side