Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Akseptert eller forventet

Hvilken arbeidsgruppe som opplever mest vold, synes Weiseth det er vanskelig å svare på.

- Jeg tror nok at politiet i sitt daglige virke møter mest vold/motstand, men de er også mer trenet i å håndtere dette. Terskelen for å definere noe som vold, er veldig forskjellig. De som lettest blir slått ut av vold på arbeidsplassen, er for eksempel en kvinne som jobber alene på en kiosk om kvelden, nær sentralbanestasjonen og i et område med mye rusmisbrukere. Du har også yrker der vold så og si er akseptert eller forventet. Dette gjelder for eksempel innen tvungen psykiatri. For dem tror jeg ikke det er et stort problem. Men et tilleggsproblem for helsearbeidere som utsettes for vold, er at de stiller seg selv spørsmål som "hva er galt med meg?" og "har jeg gjort noe for å provosere frem denne handlingen?" , sier Weiseth.

Forrige side Neste side