Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Helsetjenesten venter for lenge med å anmelde

Det å komme tilbake på jobb etter en voldsepisode kan være vanskelig.

- Det er en del som skifter arbeidsplass. De går for eksempel over fra psykiatrien til deler av helsevesenet der det er mindre vanlig med vold. Det å ha kunnskap om hvordan du skal håndtere vold på arbeidsplassen, og at du har skjønt noe av det som ligger bak på forhånd, kan hjelpe deg å takle det bedre, sier Weiseth.

Han synes helsepersonell burde vært flinkere til å anmelde vold enn de er i dag.

- Jeg synes ofte at helsetjenesten venter for lenge med å anmelde vold til politiet. Det har vært en kultur for å tåle veldig mye, sier Weiseth.

Forrige side Neste side