Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Økt beredskap

Ran og vold på arbeidsplassen kan føre til sterke belastninger både for de som blir utsatt for det, og for de som er vitner til det. Hvor alvorlig krisen blir, avhenger blant annet av varighet og intensitet, omstendigheter ved selve situasjonen, personens tidligere erfaringer, kunnskaper, evne til mestring og den hjelpen som blir gitt.

- Dette gjelder særlig om volden gjentar seg ofte. Da er det mange som gruer seg til å gå på jobb. Posttraumatisk stress kan oppstå dersom du har vært i alvorlig fare, at noen for eksempel har tatt kvelertak på deg eller truet deg med kniv. Da får vi blant annet en økt beredskap med skvettenhet, engstelse, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, søvnvansker, sier Weiseth.

Forrige side Neste side