Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Rammer selvfølelsen

Etter en voldsepisode har det vist seg at hvordan arbeidsgiver og kolleger reagerer på hendelsen, har stor betydning.

- Kollegial støtte er veldig viktig, og at de ansatte blir skolerte i hvordan de skal takle et ran, at de får opplæring i hvordan de tidlig skal se tegn på at vold kan skje osv. Det viktige er å bli tatt på alvor, at du føler deg forstått av arbeidsgiveren din og kollegene dine, og at de ikke spøker med hendelsen. Fysiske tiltak som ny lås eller et videokamera har også vist seg å ha en veldig stor, og positiv, psykologisk effekt, sier Weiseth.

Mange opplever at deres følelse av usårbarhet blir kraftig redusert eller ødelagt.

- Vold skiller seg fra andre ulykker fordi det også rammer selvfølelsen og truer ens opplevelse av egenverdi. Vold er krenkende, sier Weiseth.

Forrige side Neste side