Informasjon

Vold på arbeidsplassen

Viktig å bli sint

Selv om hendelsene er relativt sjeldne, kan frykten for at noe kan skje, være en belastning. For å komme seg videre er det viktig å bli sint.

- Voldsofre som ikke blir sinte, kan være lammet av angsten. Da er det viktig å få frem sinnet, og informere om vanlige stressreaksjoner. Som at det er vanligere å reagere på mørke og så videre. Den første tiden vil man være mer redd enn det er grunnlag for, det har med vårt overlevelsesinstinkt å gjøre. Derfor er det viktig å bearbeide opplevelsen og gjøre det til en erfaring, sier Weiseth.

Dersom de som blir utsatt for vold også har opplevd vold som barn, kan de få mer dramatiske reaksjoner.

- De kan bli redd for mennesker, redd for fremmede. De innskrenker sin bevegelsesradius. Skrekken deres har blitt bekreftet av en ny voldsopplevelse. Det verste er å oppleve at et annet menneske vil deg vondt. Det er en nokså sjokkerende opplevelse. De fleste er jo vant til å møte mennesker som vil deg godt, sier Weiseth.

Forrige side