Informasjon

Pass på deg selv og lytt til intuisjonen din

I en ideell verden hadde det vært unødvendig å komme med råd for hvordan du kan redusere risikoen for å bli voldtatt. Men som politiførstebetjent Jens Ekmann sier; - Det finnes dessverre mennesker som har vilje til å gjøre andre vondt.

I en kronikk i Aftenposten skriver Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, at enkelte unge jenter har økt risiko for å bli utsatt for voldtekt. Ofte er både offer og overgriper beruset. Han skriver også at "din egen sårbarhet øker dramatisk når du drikker deg full, uten at dette fritar overgriperen for skyld".

Relasjonsvoldtekter vanligst

Finnes det noen måte å redusere risikoen for voldtekt på?

Jens Ekmann, politiførstebetjent ved Volds- og sedelighetsavsnittet ved Hordaland politidistrikt har følgende råd:

- I de fleste voldtekter kjenner overgriperen og offeret hverandre fra før. Der er det ofte kommunikasjonen som svikter, og i forhold til slike overgrep kan det være vanskelig å komme med gode råd, sier Ekmann.

Bruk sunn fornuft

Når det gjelder overfallsvoldtekter, har Ekmann følgende råd:

  • Ikke gå alene sent om natten.
  • Unngå å bli overstadig beruset.
  • Ikke stol blindt på mennesker du ikke kjenner.
  • Ikke beveg deg på ubefolkede steder til tider på døgnet som anses for mer utsatte (sent om natten).
  • Benytt deg av de kommunikasjonsmidlene som finnes - altså buss, drosje eller bli hentet av noen du stoler på.

- Det viktigste rådet er å bruke sunn fornuft, men har du drukket endel alkohol, er sansene svekket hos alle parter, sier Ekmann.

Viktig med holdningsskapende arbeid

Enkelte har reagert sterkt på at det blir gitt råd om hva du kan gjøre for å redusere risikoen for voldtekt, blant annet fordi de frykter at dette kan få noen som har vært utsatt for voldtekt, til selv å føle skyld. Men et overgrep er alltid bare overgriperens skyld. Offeret er helt uskyldig. Selv om du kler deg utfordrende eller flørter med noen, betyr det ikke at du gir tillatelse til sex. Voldtekt er en forferdelig forbrytelse.

Herdis Magerøy er daglig leder ved DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo. Hun mener at noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gå tidlig inn i skolen med holdningsskapende arbeid.

- Ellers er det viktig å passe på hverandre, lytte til sin egen intuisjon og passe på drinkene sine, sier Magerøy.

-Kvinner er ikke fritt vilt

Samtidig er hun opptatt av at kvinner ikke må stenge seg inne, og at det må fokuseres mer på hvorfor voldtekter skjer.

- Det er jo typisk at mor sier til døtrene sine at de ikke skal bli for fulle og at de må ta taxi hjem. Men vi vil ikke si slikt i DIXI. Kvinner er ikke fritt vilt. Hva med ansvaret til overgriperen? Skal vi kvinner ha portforbud? De eneste forholdsreglene jeg vil gi, er at man skal lytte til sin egen intuisjon og passe på seg selv. Man kan påføre ofrene mye skam og skyld ved å komme med forholdsregler. Nettopp fordi den som ble voldtatt, hadde tatt en drink for mye, eller nettopp fordi offeret hadde tatt pirattaxi hjem fra fest. Mange tør ikke å anmelde en voldtekt fordi de bærer på så mye skam og skyldfølelse. Enkelte unge jenter synes nesten det føles verre å fortelle mor og far at de har drukket, enn at de har blitt voldtatt, sier Magerøy.

Men som politiførstebetjent Ekmann sier:

- Det er dessverre slik at det finnes mennesker som har vilje til å gjøre andre vondt. Ideelt sett skulle alle gått hvor de vil, når de vil og med hvem de vil uten å bli utsatt for noe vondt. Men slik er det dessverre ikke.

Vil du vite mer?