Reise

Livsstil

Syk ombord på flyet

Ombord i et fly, høyt opp i luften, er kanskje det siste stedet man ønsker å bli syk.
Livsstil

Vaksinekart

Skal du ut på reise? Bruk vårt vaksinekart til å finne ut hvilke vaksiner du bør ha.
Livsstil

Lange reiser øker risikoen for blodpropp

Risikoen for blodpropp dobles etter å ha reist i fire timer eller mer uten at du har beveget deg. Men fortsatt er denne risikoen relativt lav.
Livsstil

Diabetes type 1 og reise

Diabetes type 1 skal ikke hindre deg i å reise hvor du vil og som du vil, men for å få en mest mulig sikker og behagelig tur, kreves det litt planlegging før avreise.
Livsstil

Sex på turistreiser

Feriereiser til utlandet som involverer økt alkoholinntak, hyppig skifte av partnere, og mangel på kondombruk, øker risikoen for seksuelt overførbare sykdommer.
Livsstil

Jet-lag

Verden er inndelt  i ulike tidssoner, noe som kan føre til at vår innebygde, biologiske klokke blir forstyrret ved reiser.
Livsstil

Diabetes type 1 og reise

Diabetes type 1 skal ikke hindre deg i å reise hvor du vil og som du vil, men for å få en mest mulig sikker og behagelig tur, kreves det litt planlegging før avreise.
Livsstil

Hepatitt A

Hepatitt A er en betennelse i leveren forårsaket av hepatitt A virus (HAV). Hepatitt A kan opptre i epidemier, men forekommer vanligvis som enkeltilfeller i den vestlige verden.
Livsstil

Vestnilvirus infeksjon

De fleste (99 prosent prosent) som blir smittet av denne infeksjonen, får ingen eller bare milde symptomer, men en sjelden gang kan forløpet bli alvorlig.
Livsstil

Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Den akutte infeksjonen er uten symptomer hos 30 prosent, 30 prosent  får influensaliknende plager og 30 prosent får hepatittsymptomer. 3-5 prosent blir kroniske bærere av viruset.
Livsstil

Poliomyelitt

Poliomyelitt er en sykdom som vanligvis har et mildt forløp, men som i enkelte tilfeller kan få et alvorlig forløp. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har alle barn fått tilbud om vaksinen siden 1980-tallet.
Livsstil

Babesiose

Babesiose er en zoonose - en dyresykdom som kan smitte over på mennesker, og som hos mennesker kan gi liknende symptomer som malaria. Flått er en mellomvert som kan overføre babesiose til mennesker.
Livsstil

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand, og ofte symptomer fra andre organ, blant annet hjernen.
Livsstil

Stivkrampe

Stivkrampe er en infeksjon forårsaket av bakterien Clostridium tetani. Det vaksineres mot stivkrampe i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, men vaksinen beskytter bare noen år.
Livsstil

Elveblindhet

Onkocerkiasis er en infeksjon med en parasittær nematode (orm, mark). Tilstanden er en viktig årsak til blindhet i visse deler av verden, først og fremst i det Sub-Sahariske Afrika.
Livsstil

Difteri

Tidligere var difteri en vanlig infeksjon, men siden 1952 har vaksine mot difteri inngått i barnevaksinasjonsprogrammet. I dag er det svært sjelden vi har tilfeller av difteri i Norge.
Livsstil

Meslinger og vaksiner - skal du på reise med små barn?

Skal du reise med barn under 15 måneder til land med meslingeutbrudd i sommer?
Livsstil

Schengenavtalen og medisiner

Bruker du legemidler som klassifiseres som narkotika, krever Schengenavtalen at vi tar med attester for slik bruk, før vi reiser til andre land som deltar i Schengen-samarbeidet.
Livsstil

Schengen medikamentliste

For å ta med seg medikamenter til Schengen-landene må man medbringe tilhørende Schengen-attest.
Livsstil

Afrikansk sovesyke (trypanosomiasis)

Afrikansk sovesyke skyldes infeksjon med parasitten Trypanosoma brucei. Sykdommen oppstår etter bitt av tsetse-fluen.
Livsstil

Ut på reise: Reisevaksiner

- Hvor du skal og hva du skal gjøre under reisen er avgjørende for hvilke vaksiner du trenger, sier Kristin Grøtte Johansson ved Din Reisevaksine. I dette intervjuet kan du lese om hva du bør gjøre for å forebygge sykdom på reise.
Livsstil

Klorokiner

Klorokinforbindelser har i dag liten plass som malariaprofylakse for turister.
Livsstil

Doksysyklin

Hovedformålet med medikamentell forebygging er å hindre dødsfall på grunn av malaria. Samtidig tilstrebes minst mulig bivirkninger av medikamentene.