Informasjon

Afrikansk sovesyke (trypanosomiasis)

Forekomst

Den årlige forekomsten i Afrika har vært sterkt avtakende siden siste epidemi på slutten av 1990-tallet. I følge Verdens helseorganisasjon ble det i 2019 rapportert 992 tilfeller. Cirka 97 prosent av tilfellene skyldes Trypanosoma brucei gambiense

Human trypanosomiasis finnes mellom 20. nordlige og 20. sørlige breddegrad. Det er en uro for at nye, store utbrudd kan oppstå i disse områdene,.

I Vest- og Sentral-Afrika lever fluer av Glossina palpalis-gruppen. Her er faren for å bli smittet størst i områder der skogen går ned til vannkanten ved elver og bekker. Her finner vi den gambiske formen for sovesyke. I områder der fluer fra Glossina morsitans-gruppen lever, som i Øst-Afrika, forekommer den rhodesiske formen for sovesyke. Sykdommen oppstår oftest på den tørre savannen i området rundt Victoriasjøen.

Ville dyr, særlig bushbuck, antiloper og afrikansk kveg er hovedreservoiret for T. rhodesiense. Antiloper, mennesker, kveg og griser er hovedreservoiret for T. gambienese.

Sykdommen rammer hovedsakelig lokalbefolkningen. Turister blir sjelden smittet.

Forrige side Neste side