Informasjon

Afrikansk sovesyke (trypanosomiasis)

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved funn av trypanosomer i blod, lymfe og ryggmargsvæske. Parasitten kan oppdages ved å utføre samme test som utføres ved mistanke om malaria. Bare noen få sykehus og klinikker i Øst-Afrika kan diagnostisere afrikansk sovesyke gjennom mikroskopisk undersøkelse av blod.

Forrige side Neste side