Informasjon

Afrikansk sovesyke (trypanosomiasis)

Afrikansk sovesyke skyldes infeksjon med parasitten Trypanosoma brucei. Sykdommen oppstår etter bitt av tsetse-fluen.

Geografiske risikoområder

Sovesyke, afrikansk trypanosomiasis, forekommer i større områder bare i Afrika og forårsakes av parasittene Trypanosoma brucei gambiense i Vest- og Sentral-Afrika og Trypanosoma brucei rhodesiense i Øst- og Sør-Afrika. Sovesyke rammer både mennesker og husdyr og forekommer i 36 land sør for Sahara, hovedsakelig på landsbygda. Cirka 55 millioner mennesker i disse områdene er i risiko for smitte, men kun en liten andel av disse befinner seg i områder der risikoen for å utvikle infeksjonen er stor.

Vektor er tsetsefluen (glossina) som er dobbelt så store som husfluer og likner "brems" eller store "klegg". De angriper i store svermer og gir smertefulle bitt. Under 10 prosent av tsetsefluene er smittet av trypanosomer, selv under utbrudd.

Glossina-morsitans-adult-tsetse-fly-2.jpg

To ulike typer sovesyke

Sovesyke forårsaket av Trypanosoma brucei rhodesiense (den rhodesiske typen) forekommer i Øst-Afrika (særlig i Etiopia og Sudan). Den andre typen er forårsaket av Trypanosoma brucei gambiense (den gambiske typen) og forekommer i Vest- og Sentral-Afrika. Begge formene for sovesyke er alvorlige og kan føre til døden dersom infeksjonen ikke blir behandlet. Trypanosoma brucei gambiense står for mer enn 19 av 20 tilfeller.

Infeksjon med T. rhodesiense har en inkubasjonstid fra 3 dager til noen uker, og sykdomsforløpet er kortvarig og intenst. Sykdommen gir først infeksjoner i indre organer for til slutt å angripe sentralnervesystemet og hjernen. Pasienten vil på dette stadiet kunne bli søvnig, apatisk og til slutt bevisstløs uten behandling. Tilstanden behandles lettest før sentralnervesystemet og hjernen er infisert.

Infeksjon med T. gambiense har lengre inkubasjonstid (fra måneder til år) og har et langsommere og mer langvarig forløp. De fleste forbinder afrikansk sovesyke med denne formen, som i løpet av ca. tre år fører til sterk avkreftelse og koma. Pasienten vil til slutt dø.

Forekomst

Den årlige forekomsten i Afrika har vært sterkt avtakende siden siste epidemi på slutten av 1990-tallet. I følge Verdens helseorganisasjon ble det i 2019 rapportert 992 tilfeller. Cirka 97 prosent av tilfellene skyldes Trypanosoma brucei gambiense

Human trypanosomiasis finnes mellom 20. nordlige og 20. sørlige breddegrad. Det er en uro for at nye, store utbrudd kan oppstå i disse områdene,.

I Vest- og Sentral-Afrika lever fluer av Glossina palpalis-gruppen. Her er faren for å bli smittet størst i områder der skogen går ned til vannkanten ved elver og bekker. Her finner vi den gambiske formen for sovesyke. I områder der fluer fra Glossina morsitans-gruppen lever, som i Øst-Afrika, forekommer den rhodesiske formen for sovesyke. Sykdommen oppstår oftest på den tørre savannen i området rundt Victoriasjøen.

Ville dyr, særlig bushbuck, antiloper og afrikansk kveg er hovedreservoiret for T. rhodesiense. Antiloper, mennesker, kveg og griser er hovedreservoiret for T. gambienese.

Sykdommen rammer hovedsakelig lokalbefolkningen. Turister blir sjelden smittet.

Symptomer

Sovesyke er en systemisk parasittsykdom. Et bitt fra en tsetseflue er smertefullt og kan gi lokal hevelse og kløe i noen dager. Dersom infeksjon med trypanosomer oppstår, kan bittstedet hovne ytterligere opp, noen utvikler en byll (sjanker). Dette skjer over få dager. Andre tidlige symptomer kan være feber, hodepine, smerter i muskler og ledd, nedsatt matlyst, søvnvansker, irritabilitet, forstørrede og ømme lymfeknuter (spesiellt i nakken) og blodmangel (anemi).

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved funn av trypanosomer i blod, lymfe og ryggmargsvæske. Parasitten kan oppdages ved å utføre samme test som utføres ved mistanke om malaria. Bare noen få sykehus og klinikker i Øst-Afrika kan diagnostisere afrikansk sovesyke gjennom mikroskopisk undersøkelse av blod.

Behandling

Typen behandling avhenger av hvilken form av sykdommen som foreligger og sykdomsstadiet. Jo tidligere diagnosen stilles, jo bedre er mulighetene for helbredelse. Behandlingen krever at pasienten følges opp i 24 måneder.

Nye retningslinjer for gambiese-typen ble lansert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2019. Totalt brukes seks ulike medikamenter. Disse medikamentene er donert av WHO til de endemiske landene.

Ubehandlet er afrikansk sovesyke 100 prosent dødelig.

Turister som har fått diagnostisert afrikansk sovesyke, anbefales å ta kontakt med sykehus som er spesialisert på behandling av tropiske infeksjonssykdommer.

Forebygging

54678-2-trypanosomiasis-livssirkel.jpg

Livssyklus av Trypanosoma

Sikker forebygging må baseres på kunnskap om den lokale risikoen. Turister må unngå å bli bitt av tsetse-fluene. Tsetse-fluer gjemmer seg ofte i mørk skog, som akasiebusker og trær, for å finne skygge. De er ca dobbelt så store som en vanlig husflue, det vil si på størrelse med en klegg, og de er aktive i dagslys. De flyr i svermer og forfølger ofte store ting i bevegelse (eks. bøffel, antilope eller en bil). Man bør derfor holde bilvinduene lukket når man kjører gjennom områder der fluene holder til, og se til at eventuelle fluer som har kommet inn i bilen blir drept.

Tsetse-fluen tiltrekkes av mørke farger (særlig mørk blå) og biter lett gjennom tynt tøy. Turister anbefales derfor å bruke lyse klær i litt tykt stoff, helst kakistoff av tilstrekkelig tykkelse, og gjerne to par sokker. Husk at tsetse-fluene har et bitt sterkt nok til å bite gjennom bøffelhud! Kunnskapen om at tsetse-fluen tiltrekkes av blåfarge brukes til å fange fluene i feller av blåsvart stoff impregnert med DDT eller annet insektdrepende middel. 

Vil du vite mer?