Informasjon

Anisakiasis

Anisakiasis er en tilstand som skyldes infeksjon med fiskeparasitter. Koking, steking eller dypfrysing av fisken dreper parasittene.

Hva er anisakiasis?

Dette er en tilstand som skyldes infeksjon med fiskeparasittene Anisakiasis eller Pseudoterranova. I Norge er det sjelden at noen utvikler denne tilstanden, og på verdensbasis står Japan for over 90 prosent av tilfellene.

Parasitten er en rundorm som er synlig med det blotte øyet. 

Smitte

Parasitten er utbredt i saltvannsfisk, også langs norskekysten. Blant fiskere kjennes den som kveis. Parasitten overføres til fisk via avføringen fra sel eller hval. Av den grunn finnes det mest av denne mikroben i områder med mye sel eller hval. Parasitten finnes enten på leverens overflate eller i kjøttet på fisken.

Parasittene drepes ved dypfrysing til temperatur under -20°C i minimum 72 timer, ved koking til 70ºC eller steking. Mennesker er blindverter og smittes gjennom inntak av smittet fisk (rå fisk som sushi eller sashimi).

Symptomer

Larvene kan ikke utvikles til kjønnsmoden tilstand i mennesker, og dør etter noen uker dersom de forblir i kroppen. Nede i magesekken forsøker larven aktivt å trenge seg gjennom tarmveggen, og den kan også bore seg helt gjennom.

De vanligste symptomene er magesmerter og kvalme fra ½ time til få timer etter inntak av rå fisk. Men det kan også arte seg som en allergisk reaksjon med kløe og utslett. Noen kan også få en kronisk form med vedvarende magesmerter på grunn av betennelse rundt den døde parasitten. Dersom parasitten trenger gjennom magesekken, kan man utvikle akutt bukhinnebetennelse med sterke magesmerter og øm buk.

Diagnosen

Rundormen, eller larver, kan oppdages med det blotte øyet i fisken. Hos pasienter kan ormen observeres i oppkast, eller ved gastroskopiundersøkelse når den er kommet ned i magesekken. Man kan ved gastroskopi også fjerne parasitten med en tang.

Dersom parasitten har kommet ned i tynntarmen, og ikke lenger kan nås ved gastroskopi, kan den medføre betennelsesforandrnger som kan påvises ved CT-undersøkelse. 

Dersom parasitten har gått gjennom tarmveggen og medfører kroniske plager, må man operere.

Behandling

Fysisk fjerning av parasitten er helbredende, men er sjelden nødvendig. Symptomlindrende behandling er vanligvis tilstrekkelig hvis ormen befinner seg i nedre del av tynntarmen og kan ikke fjernes med endoskopi. Anisakis larver kan bare overleve noen få dager i menneskets fordøyelseskanal. Medikamentell behandling er beskrevet, men det finnes lite opplysninger om effekten.

Prognose

Når behandling blir iverksatt, er prognosen god. Fjernelse av rundormen helbreder tilstanden. 

Vil du vite mer?