Informasjon

Anisakiasis

Anisakiasis er en tilstand som skyldes infeksjon med parasitter i saltvannsfisk eller sjømat. Koking, steking eller dypfrysing av fisken dreper parasittene.

Hva er anisakiasis?

Tilstand som skyldes infeksjon med larver av rundormene Anisakiasis eller Pseudoterranova etter inntak av rå eller utilstrekkelig frosset eller varmebehandlet fisk eller sjømat. Rundormene lever som parasitter i sel og hval, og larvene er hyppige parasitter i saltvannsfisk og andre sjødyr.

I Norge er det sjelden at noen blir syke, og på verdensbasis står Japan for over 90 prosent av tilfellene.

Parasitten er en rundorm eller larve som er synlig med det blotte øyet. 

Smitte

Parasitten er utbredt i saltvannsfisk, også langs norskekysten. Blant fiskere kjennes den som kveis. Parasitten overføres til fisk via egg fra rundormene i avføringen fra sel eller hval. Eggene utvikles til larver som spises av fisk eller sjødyr. I fisk finner man larvene enten på leverens overflate eller i kjøttet på fisken.

Parasittene drepes ved dypfrysing til temperatur under -20°C i minimum 5 døgn, eller ved varmebehandling til over 60ºC i 10 minutter. Mennesker er blindverter og smittes gjennom inntak av smittet fisk (eksempelvis rå fisk som sushi eller sashimi).

Symptomer

Larvene kan ikke utvikles til kjønnsmoden tilstand i mennesker, og dør etter noen uker dersom de forblir i kroppen. Nede i magesekken eller tynntarmen forsøker larven aktivt å trenge seg gjennom tarmveggen, og den kan også bore seg helt gjennom.

De vanligste symptomene er magesmerter og kvalme fra ½ time til få timer etter inntak av rå fisk. Men det kan også arte seg som en allergisk reaksjon med kløe og utslett. Noen kan også få en kronisk form med vedvarende magesmerter på grunn av betennelse rundt den døde parasitten. Dersom parasitten trenger gjennom magesekken, kan man utvikle akutt bukhinnebetennelse med sterke magesmerter og øm buk, lignende symptomene ved blindtarmsbetennelse.

Diagnosen

Larvene kan ses med det blotte øyet i fisken. Hos pasienter kan larvene observeres i oppkast, eller ved gastroskopiundersøkelse når den er kommet ned i magesekken. Man kan ved gastroskopi også fjerne parasitten med en tang.

Dersom parasitten har kommet ned i tynntarmen, og ikke lenger kan nås ved gastroskopi, kan den medføre betennelsesforandrnger som kan påvises ved CT-undersøkelse. 

Dersom parasitten har gått gjennom tarmveggen og medfører kroniske plager, må man operere.

Behandling

Fysisk fjerning av parasitten er helbredende, men er sjelden nødvendig. Symptomlindrende behandling er vanligvis tilstrekkelig hvis ormen befinner seg i nedre del av tynntarmen og ikke kan fjernes med endoskopi. Anisakislarver kan bare overleve noen få uker i menneskets fordøyelseskanal. Medikamentell behandling er beskrevet og forsøkes ofte, men effekten er usikker. 

Prognose

Når behandling blir iverksatt, er prognosen god. Fjernelse av larven helbreder tilstanden. Dersom den ikke fjernes, dør den ofte ut uten å påføre varig skade. 

Vil du vite mer?