Informasjon

Babesiose

Babesiose er en zoonose - en dyresykdom som kan smitte over på mennesker, og som hos mennesker kan gi liknende symptomer som malaria. Flått er en mellomvert som kan overføre babesiose til mennesker.

Hva er babesiose?

Babesiose er en zoonose, forårsaket av infeksjon med den malarialignende Babesia-parasitten. Zoonose er betegnelsen på en dyresykdom som kan smitte over på menneske. Flått er vektor, det vil si mellomvert, som overfører sykdommen fra dyr til menneske.

Av mer enn 100 Babesia-arter er det i første rekke to typer som gir sykdom hos mennesker:

 • Babesia divergens
  • Reservoar hos storfe, i første rekke i Europa
  • Ca. 30 tilfeller med sykdom hos menneske beskrevet siste 40 år, har forekommet i Sverige
 • Babesia microti
  • Reservoar hos gnagere i USA
  • Sterkt økende forekomst spesielt i nord-østre deler av USA de siste 10 årene

Det er kun rapportert ett tilfelle av babesiose i Norge, hos en veterinær på Vestlandet i 2007.

I nord-østre deler av USA rapporteres regelmessig om utbrudd - i staten New York var det 600 tilfeller i perioden 2005-2007. Det er arten B. microti som hovedsakelig forekommer i USA.

Årsak

Babesia divergens overføres med flåtten Ixodes ricinus fra storfe. Babesia microti overføres med flåtten Ixodes scapularis fra gnagere. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker. De fleste tilfeller av babesiose oppstår hos personer som har fått fjernet milten, eller som har svekket immunsystem av annen grunn. De senere årene er det også sett at sykdommen kan smitte ved blodoverføring.

Symptomer

Babesiose har en inkubasjonstid, tid fra smitte til sykdom bryter ut, som varierer fra 1 uke til 12 måneder. Sykdommen gir malarialignende symptomer med frysetokter og episoder med høy feber, muskelsmerter og utvikling av blodmangel (hemolytisk anemi). Diagnosen mistenkes ved malaria-lignende symptomer hos pasient som ikke har vært i tropene. Symptomene kan være mer beskjedne og influensalignende hvis man er infisert med små mengder parasitter. De sterkeste symptomene ses oftest hos pasienter med svekket immunsystem.

Diagnostikk

Sykdommen bør mistenkes hos personer som får malariasymptomer uten å ha vært i tropiske områder.

Dersom sykehistorien gir mistanke om babesiose, stilles diagnosen ved påvisning av parasitter ved direkte mikroskopi av bloddråpe. I tillegg påvises lav blodprosent. Andre blodprøver viser at årsaken til den lave blodprosenten er at røde blodlegemer ødelegges, det vil si at det foreligger det som kalles en hemolytisk anemi.

Behandling

Babesiose behandles med en kombinasjon av antimalaria-middel og et antibiotikum.

Forebyggende behandling er viktig. Det innebærer å dekke til bar hud med lange benklær eller støvler ved ferdsel i områder med flått. Myggmidler på hud og klær reduserer antall flått som fester seg. Insektmiddel på klærne, eks. permetrin, forebygger også flåttbitt. Ved flåttbitt bør flått fjernes fra huden straks de oppdages, og helst før 24 timer er gått. Flåtten trekkes rett ut ved hjelp av finger eller pinsett.

Prognose

Prognosen er god, men sykdommen kan være dødelig hos personer uten milt eller personer med svekket immunsystem av annen årsak.

Vil du vite mer?

 • Malaria
 • Babesiose - for helsepersonell