Informasjon

Beredskapspakke, forebygging av malaria

Beredskapspakke til selvbehandling av malaria er kun aktuelt til spesielle reisende som langturseilere, sosialantropologer og andre som skal oppholde langt fra tilgjengelig helsevesen over tid.

Temaside om Korona

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende; 2014.

Selvbehandling av malaria

I svært sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å utstyre den reisende med malariamedikamenter til bruk bare dersom han/hun utvikler febersykdom og det er mer enn én dagsreise til lokalt helsevesen. Beredskapspakke til selvbehandling er kun aktuelt til spesielle reisende som langturseilere, sosialantropologer og andre som skal oppholde langt fra tilgjengelig helsevesen over tid.

Normalt trenger de som står på medikamentell profylakse med atovakvon-proguanil, meflokin eller doksysyklin ikke å utstyres med beredskapspakke til selvbehandling. Ved opphold i høyendemiske malariaområder med mer enn en dagsreise til lokalt helsevesen kan det likevel i sjeldne tilfeller være aktuelt å utstyre den reisende med beredskapspakke til selvbehandling selv om de står på adekvat medikamentell profylakse.

Egenbehandling skal aldri gis til barn under 1 år.

Spesielle hensyn

Det er flere ulemper med selvbehandling. Erfaring har vist at 0,5-3 prosent lar være å ta behandlingen selv om de har symptomer på sykdom som kan være malaria, og ofte tas selvbehandlingen unødig.

De som utstyres med medisiner til selvbehandling skal instrueres om å søke lokalt helsevesen så raskt som mulig etter påbegynt behandling, og selv om vedkommende føler seg helt restituert.

Hvilke medisiner?

Medikamentet som man bruker som forebyggende behandling, skal ikke anvendes for selvbehandling.

Det mest egnede medikamentet til selvbehandling av medikamentene som er tilgjengelig i Norge, er atovakvon-proguanil (Malarone®, Provaqomyl®). Meflokin (Lariam®) er et alternativ, men risikoen for neuropsykiatriske og kardiale bivirkninger ved behandlingsdoser gjør det mindre egnet til behandling på egenhånd.

Artemether-lumefantrine (Riamet®, reg. fritak) kan brukes til beredskapspakke dersom atovakvon-proguanil er blitt brukt som profylakse. Artemether-lumefantrine må bestilles på spesielt godkjenningsfritak.

Generelt

Selvbehandling må uansett ikke erstatte råd om å søke lege raskt dersom man får symptomer som kan skyldes malaria, dvs. feber, frostanfall, hodepine og muskelsmerter. Hvis lege ikke kan nås snart etter start på selvbehandlingen, skal selvbehandlingen gjennomføres etter oppskrift. Om malariasymptomene forsvinner, starter man med opprinnelig malariaprofylakse 1 uke etter å ha tatt første selvbehandlingsdose. Under selvbehandlingen skal man bruke febernedsettende medisiner (for eksempel paracetamol).

Den reisende skal konsultere lokal lege / lokalt helsevesen ved første anledning, selv om ikke alle doser er tatt, og selv om han/hun føler seg helt restituert.

Dosering ved selvbehandling

Atovakvon-proguanil

Atovakvon-proguanil (Malarone®, Provaqomyl®): Voksne: 4 tabletter som engangsdose i 3 dager (totalt 12 tabletter).

Meflokin

Meflokin (Lariam®): Behandlingen startes med én dose på ca. 15 mg/kg; for pasienter med vekt over 45 kg blir det 3 tabletter på en gang. Hvis det ikke er mulig å få legetilsyn innen 24 timer, og ingen alvorlige bivirkninger oppstår, kan pasienten 6-8 timer senere ta andre del av den terapeutiske dosen (for pasienter med vekt over 45 kg blir det 2 tabletter). Pasienter med vekt over 60 kg bør ta ytterligere en tablett 6-8 timer etter den andre dosen.

Artemeter-lumefantrine

Artemether-lumefantrine (Riamet): Voksne: En dose på 4 tabletter tas hver åttende time totalt 6 ganger; ved tid 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer, dvs. totalt 24 tabletter i løpet av 60 timer/2,5 døgn.

Advarsel!

Den reisende anbefales å konsultere det lokale helsevesenet/lege ved første anledning, selv om ikke alle doser er tatt og selv om han/hun føler seg helt restituert.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Malariaveilederen. 3.7 Medikamenter brukt som forebygging. Folkehelseinstituttet. 2018.