Informasjon

Bløt sjanker

Bløt sjanker er en seksuelt overført sykdom som gir sår på eller rundt kjønnsorganet.

Hva er bløt sjanker?

Bløt sjanker er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien Hemophilus ducreyi. Andre betegnelser er ulcus molle og chancroid på engelsk. Tilstanden er karakterisert ved et ømt eller smertefullt sår på eller rundt kjønnsorganet. Bløt sjanker forekommer både hos kvinner og menn.

Bløt sjanker er svært sjelden i Norge med 0-1 tilfelle rapportert årlig i perioden 1994-2000. Det er en vanlig sykdom i tropiske og subtropiske områder i Afrika, Karibia og Sør-øst Asia. WHO har beregnet at ca. 7 millioner mennesker smittes hvert år.

Årsak

Bakterien Hemophilus ducreyi overføres ved direkte seksuell kontakt, trenger inn gjennom små rifter i huden og danner sår i huden. Smittefaren er betydelig. Sykdommen sprer seg ikke til andre deler av kroppen. Det skjer ingen smitte fra mor til barn under fødsel. Personer med hiv i de aktuelle områdene av verden har økt forekomst av samtidig bløt sjanker.

Symptomer

Inkubasjonstid er 1-14 dager, vanligvis 2-5 dager, men den kan være helt opptil 35 dager. Det dannes ett eller flere karakteristiske, ømme eller smertefulle sår på eller rundt kjønnsorganet.

Hos menn finner man et sår på penis eller ved endetarmsåpningen. Hos kvinner finner man sår på ytre kjønnsorganer eller inne i skjeden, eventuelt ved endetarmsåpningen også hos kvinner. Halvparten vil ha forstørrede og ømme lymfeknuter i lyskene, hyppigere blant menn enn kvinner. Ca. 14 dager etter utbrudd av sårene vil innholdet i lymfeknutene kunne bli flytende, det vil si det blir en byll (abscess).

Samtidig hiv-infeksjon kan føre til atypiske manifestasjoner av bløt sjanker.

Diagnosen

Sykehistorien og det typiske såret gir mistanke om diagnosen. Andre diagnoser som overveies, er syfilis og herpesinfeksjon. Påvisning av bakterien ved dyrkning av såravskrap gjøres etter avtale mellom lege og aktuelt laboratorium. Bakterien er vanskelig å dyrke, og den dør lett ved transport. Diagnosen stilles derfor som regel basert på sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen.

Behandling

Bløt sjanker behandles med antibiotika. Aktuelle midler er ciprofloksacin, ceftriakson, trimetoprim-sulfa eller azithromycin. Ofte gis behandlingen i form av en enkeltdose for å sikre at pasienten får nødvendig behandling.

Effekten av behandlingen inntrer som regel raskt. Pasienten er smertefri i løpet av 2-3 dager, og synlig bedring av sårene observeres innen en uke. Pasienten bør avstå fra sex inntil såret har tørket opp og er borte. Kondom anbefales etter det.

Kondom beskytter mot denne kjønnssykdommen. Det finnes ingen vaksine. Smitteoppsporing er viktig ved påvist sykdom for å forhindre ytterligere smitte. Dersom partner har hatt seksuell kontakt med den infeksiøse pasienten i løpet av de siste ti dagene, anbefales behandling også til partner.

Prognose

Prognosen er god ved korrekt behandling. Pasienten blir vanligvis smertefri i løpet av 48 timer, og objektiv bedring av sår er synlig innen 72 timer. Hvis ingen bedring er tilkommet etter 7 dager, bør diagnosen revurderes eller det bør vurderes annen samtidig infeksjon, ofte syfilis.

Vil du vite mer?