Informasjon, tilstand

Borreliose etter flåttbitt

Temaside om Korona

Årsak

Bakterien finnes først og fremst hos mus, rådyr, harer og noen fuglearter. Flåtten (Ixodes ricinus) får bakterien i seg ved å suge blod fra et dyr som har bakterien i kroppen. Flåtten trives best i områder med fuktig skogbunn og vekslende løvskog og åpen mark, og den finnes i kyststrøk fra Hvaler til Helgeland. Når flåtten biter mennesker, og spesielt hvis den får sitte fast og suge blod en tid (over 12-24 timer), kan den overføre bakterien til mennesker. De fleste flått har ikke smitten i seg, og en antar at bare ca. 2% av alle flåttbitt fører til sykdom.

Flåtten har tre utviklingsstadier: larve, nymfe og voksen og varier i størrelse fra 1 til over 10 mm, avhengig av stadium og hvor mye blod den har sugd. Særlig nymfene går på mennesker, og av disse kan opptil 30 prosent være infisert med spiroketen.

Risikofaktorer

  • Opphold i risikoområder uten tilstrekkelig beskyttelse. Det er viktig at man dekker kroppen med klær (bukser, lange ermer, sokker) ved opphold i risikoområder.
  • Bitt av flått der flåtten får sitte lenge og suge blod.
  • Dersom man får flåttbitt, anbefales det å fjerne denne så snart som mulig. Dette gjøres ved å dra flåtten rett ut f.eks. med pinsett eller med fingrene. Den lille resten som sitter igjen gjør ingen skade, og bør få være i fred.
Forrige side Neste side