Informasjon, tilstand

Borreliose etter flåttbitt

Temaside om Korona

Forebyggende behandling

Det finnes ingen tilgjengelige vaksiner mot borreliose i Norge.

Ved ferdsel i terreng i utsatte områder ved kysten bør man være dekket med klær slik at flått ikke så lett fester seg (se forebygging av flåttbitt). Insektmidler kan benyttes og synes å redusere risiko for at flåtten slår seg ned.

Inspeksjon av huden og rask fjernelse av fastsittende flått anbefales. Risiko for borreliasmitte øker vesentlig ved kontakttid over 12-24 timer. Flått-kroppen kan fjernes med fingrene eller pinsett, ved å ta tak og trekke flåtten rett ut (se video). Kjemiske stoffer, fett eller lignende frarådes, fordi de forsinker fjernelsen. Det er ikke farlig om en del av bittredskapen skulle sitte igjen i huden. Den vil avstøtes som et hvilket som helst overflatisk fremmedlegeme.

Bakteriehemmende sårsalve (reseptbelagt medisin) på bittstedet etter flått kan muligens redusere risiko for borreliasmitte. Såret kan med fordel vaskes med såpe og rennende vann. 

Det anbefales ikke å bruke antibiotika ved ethvert flåttstikk, fordi bare ca. 2 prosent utvikler sykdom (erythema migrans). Anbefalt tiltak er å observere bittstedet de følgende 14 dager og gi behandling dersom erythema migrans utvikler seg.

Forrige side Neste side