Informasjon, tilstand

Borreliose etter flåttbitt

Prognose

Sykdommen starter med milde influensaliknende symptomer og rødt utslett, og stanser opp der etter behandling. Også uten behandling vil mange bli friske etter første stadium. I stadium 2, fire til tolv uker etter flåttbitt, kan det komme forandringer i nervesystemet, eller i muskler og ledd. Også i dette stadiet stanser sykdommen opp ved behandling. I stadium 3, måneder til år senere, kan det forekomme leddbetennelse, hudforandringer eller lammelser og nervesmerter.

Ved riktig behandling er prognosen god! Noen får imidlertid vedvarende plager på tross av adekvat behandling. 

Husk at 98 prosent av alle flåttbitt ikke fører til smitte. I disse tilfellene skal man ikke bruke antibiotika.

Personer som har hatt borreliose, kan smittes og få ny infeksjon, men det skjer ganske sjelden, ifølge amerikanske tall hos 1 til 15 prosent.

Forrige side Neste side