Informasjon

Chikungunyavirus-sykdom

Chikungunyavirussykdom, eller Chikungunyafeber, er en myggoverført virussykdom med utslett, feber og eventuelt leddsymptomer. Det er en selvbegrensende sykdom.

Hva er Chikungunyavirussykdom?

Chikungunyavirussykdom, eller Chikungunyafeber, er en myggoverført virussykdom med feber og leddsmerter. 

Chikungunyavirussykdom forekommer normalt i deler av Afrika, det indiske subkontinent, i Sørøst-Asia og Karibien. Hardest rammet har den franske øya La Réunion vært, hvor over 300.000 personer ble syke under en epidemi i 2004. Siden januar 2006 er det også rapportert tilfeller på Comoro-øyene, Mayotte, Mauritius, Seychellene, Madagaskar og i India og Malaysia. I 2007 var det utbrudd av denne infeksjonen i provinsen Ravenna i Nord-Italia. Fra 2014 har det vært en stor utbredelse i Mellom-Amerika, spesielt i Karibien. 

Det er viktig at du som reisende kjenner til sykdommen og tar forholdsregler mot myggstikk, men Folkehelseinstituttet fraråder ikke reiser til de områder der infeksjonen finnes.

Årsak

Sykdommen forårsakes av Chikungunyavirus. Viruset overføres til mennesker ved myggstikk. Hyppigst overføres viruset med myggartene Aedes aegypti og Aedes albopictus (asiatisk tigermygg). Aedesmyggene stikker også på dagtid, men oftest i grålysningen og ved solnedgang. Viruset kan også overføres via andre myggarter.

Aedes aegypti
Aedes aegypti

Hovedreservoar er aper, men andre dyrearter kan også være infiserte. Sykdommen klassifiseres derfor som en zoonose. Mennesker kan også være kilde for videre spredning av viruset i områder hvor de riktige myggartene finnes (ikke i Norge). Tilstanden er beslektet med bærplukkersyke (Ockelbosjukan) som finnes på våre breddegrader.

Denne myggoverførte sykdommen er et eksempel på en tilstand som raskt kan spre seg til andre deler av verden der de klimatiske forholdene er slik at myggen trives.

Symptomer

Tiden det tar fra du smittes til du blir syk, inkubasjonstiden, er vanligvis 4-7 dager (med variasjon fra 1-12 dager). De vanligste symptomene er feber og leddsmerter. Andre mulige plager er hodepine, muskelsmerter, utslett, øyekatarr. Ankler og håndledd er de leddene som oftest er angrepet. Leddsmertene kan hos noen vedvare i uker til måneder.

Diagnosen

Mistanke om sykdommen baserer seg på at du har oppholdt deg i et område av verden der denne sykdommen finnes. Sykehistorien er typisk med feber og leddsmerter. En blodprøve som påviser viruset eller antistoffer i blodet, bekrefter diagnosen.

Behandling

Chikungunyavirussykdom er en selvbegrensende sykdom og behøver ingen behandling. Eventuelt kan det være behov for symptomlindrende behandling som paracet eller ibux. Det finnes ingen behandling rettet mot selve viruset.

Forebygging

Myggbeskyttende tiltak er avgjørende. Bruk heldekkende klær (særlig tidlig på morgenen og sent om ettermiddagen når myggen er mest aktiv) og myggbeskyttende midler (20% DEET). Sov i permetrinimpregnert myggnett.

En ny vaksine er utviklet og testet med svært gode resultat. Den er søkt godkjent. 

Helsepersonell og reisende bør være klar over risikoen for Chikungunyavirussykdom. Det anbefales at gravide, personer med nedsatt immunforsvar, og andre med alvorlige kroniske sykdommer, oppsøker sin lege for personlig rådgiving før en eventuell reise til epidemiske områder.

Prognose

Gjennomgått infeksjon med Chikungunyavirus gir for de aller fleste livslang immunitet mot ny infeksjon.

Prognosen er god for ellers friske personer. Men alvorlig sykdom med lunge- og hjertesvikt og infeksjon i sentralnervesystemet kan forekomme hos personer med svekket immunsystem.

Vil du vite mer?