Informasjon

Denguefeber

Denguefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg. Førstegangsinfeksjon gir et influensaliknende sykdomsbilde. Andregangsinfeksjoner er sjeldne, men de kan bli alvorlige.

Hopp til innhold

Hva er denguefeber?

Denguefeber er en infeksjonssykdom som skyldes smitte med denguefeber-virus via stikk fra smittebærende mygg. Sykdommen kan medføre varierende grader av influensalignende sykdomsbilder, oftest med utslett. Personer som smittes for andre gang, kan bli livstruende syke.

Dengue, utbredelse, Amerika.jpg

Denguefeber finnes i alle tropiske områder, f.eks i Thailand, India, Filippinene, Karibien inklusive Puerto Rico og Cuba, Sentral-Amerika, Afrika og stillehavsøyene. Tofemtedeler av verdens befolkning bor i denguefeberområder, og 50-100 millioner mennesker får denguefeber hvert år. Tilstanden regnes som verdens viktigste insektsbårne virussykdom.

Forekomsten er økende i disse (endemiske) områdene. Det har vært en markert økning av forekomsten i Latin-Amerika de siste årene, blant annet epidemi i Brasil i 2000/2001 og 2007/2008. I Indonesia har det vært en kraftig økning av forekomsten med over 26.000 tilfeller fra jan-mars 2004. Det opptrer eksplosive utbrudd av sykdommen med få års mellomrom. Denguefeber er den nest hyppigste tropesykdom etter malaria.

Dengue, utbredelse, Afrika, Asia, Australia.jpg

Forekomsten blant reisende er også økende. Denguefeber er nå en av de vanligste diagnostiserte tropiske virussykdommene i Vest-Europa og Nord-Amerika. I en israelsk studie fant forskerne at risikoen var ca. 0,3% per ukes opphold i endemiske områder. Det antas at ca. 20-50 tilfeller importeres til Norge hvert år. Det store flertallet er førstegangsinfeksjoner, og annengangsinfeksjoner diagnostiseres kun sjeldent og da hovedsakelig hos innvandrere som har besøkt hjemlandet sitt. De fleste vest-europeiske turister smittes i Sørøst-Asia, særlig i Thailand, Malaysia, Indonesia og Filippinene.