Informasjon

Denguefeber

Denguefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg. Førstegangsinfeksjon gir et influensaliknende sykdomsbilde. Andregangsinfeksjoner er sjeldne, men de kan bli alvorlige.

Hva er denguefeber?

Denguefeber er en infeksjonssykdom som skyldes smitte med denguevirus via stikk fra smittebærende mygg. Sykdommen kan medføre varierende grader av influensalignende sykdomsbilder, oftest med utslett. Personer som smittes for andre gang, kan bli livstruende syke.

Dengue, utbredelse, Amerika.jpg

Denguefeber finnes i alle tropiske områder mellom 25. nordlige og sørlige breddegrad, for eksempel i Thailand, India, Filippinene, Karibien inklusive Puerto Rico og Cuba, Sentral-Amerika, Afrika og stillehavsøyene. Halvparten av verdens befolkning bor i denguefeberområder, og cirka 390 millioner mennesker får denguefeber hvert år. 25.000 dør av sykdommen årlig. Tilstanden regnes som verdens viktigste insektsbårne virussykdom.

Forekomsten er økende i disse (endemiske) områdene. 70 prosent av tilfellene er i Asia. Det har vært en markert økning av forekomsten i Latin-Amerika de senere årene. Det opptrer eksplosive utbrudd av sykdommen med få års mellomrom. Denguefeber er den nest hyppigste tropesykdom etter malaria.

Dengue, utbredelse, Afrika, Asia, Australia.jpg

Forekomsten blant reisende er også økende. Denguefeber er nå en av de vanligst diagnostiserte tropiske virussykdommene i Vest-Europa og Nord-Amerika. I en israelsk studie fant forskerne at risikoen var cirka 0,3 prosent per ukes opphold i endemiske områder. Det antas at ca. 20-50 tilfeller importeres til Norge hvert år. I 2018 ble det meldt totalt 51 tilfeller av denguefeber blant nordmenn.

Det store flertallet infeksjoner er førstegangsinfeksjoner. Annengangsinfeksjoner diagnostiseres kun sjelden og da hovedsakelig hos innvandrere som har besøkt hjemlandet sitt. De fleste vest-europeiske turister smittes i Sørøst-Asia, særlig i Thailand, Malaysia, Indonesia og Filippinene.

Siden 2010 er det meldt om enkelttilfeller med denguesmitte i Kroatia, Frankrike (Nice) og Hellas, samt et større utbrudd på Madeira i 2012. I 2019 var det tre tilfeller i Spania og ni tilfeller i Frankrike.

Neste side