Informasjon

Denguefeber

Temaside om Korona

Prognose

Prognosen er god hos tidligere friske personer. Denguefeber er vanligvis selvbegrensende og har en dødelighet under 1 prosent. Sykdom medfører livsvarig immunitet for den aktuelle serotype (type 1-4), men ingen kryssimmunitet.

Forrige side Neste side