Informasjon

Difteri

Tidligere var difteri en vanlig infeksjon, men siden 1952 har vaksine mot difteri inngått i barnevaksinasjonsprogrammet. I dag er det svært sjelden vi har tilfeller av difteri i Norge.

Hva er difteri?

Dette er en akutt infeksjon forårsaket av difteribakterien (Corynebacterium diphteriae). Bakterien gir betennelse i slimhinnen i svelg og luftveier, men den kan også forekomme som infeksjon i hudsår. Bakterien produserer et giftstoff som kan spres med blodet og gi sykdom i hjerte og hjerne. Sykdommen kaltes tidligere krupp, og det er denne tilstanden som er "ekte" krupp.

Infeksjonen var vanlig tidligere og kunne opptre i store epidemier. Siste store epidemi i Norge var under 2. verdenskrig. Siden 1952 har vaksine mot difteri vært en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen inngår i en samlevaksine med difteri, stivkrampe, kikhoste, Hemophius influenza type b, polio og hepatitt B, som gis ved 3, 5 og 12 mnd alder. Difterivaksinen gjentas ved 7 og 15 års alder.

I mange andre steder av verden er sykdommen utbredt, blant annet i Russland hvor det var over 150.000 tilfeller i årene 1990-98. Det er derfor godt mulig at vi kan få nye tilfeller, spesielt hos personer som ikke er vaksinerte, og etter reiser i land hvor sykdommen er vanlig.

Smitte skjer ved dråpeoverføring fra den syke, for eksempel ved hoste, drikking fra samme flaske eller kyssing.

I Norge har det vært 5 tilfeller av difteri som hadde sammenheng med difteriepidemien i Russland og de baltiske landene. I perioden 1975-2017 ble det meldt totalt 11 tilfeller av difteri i Norge. 

Diagnostikk

Bakterien fører til betennelse i slimhinner, først og fremst i hals og bronkier. Sykdommen kan forløpe mildt og arte seg som en vanlig halsbetennelse. Men den kan også ha et mer dramatisk forløp. Typisk i slike tilfeller er gulhvite hinner som legger seg på slimhinnene. Hinnene sitter fast og forsøk på fjerning fører til blødning. Pasientene blir plaget med hoste og sårhet i svelg. Hevelsen av slimhinnen kan bli så uttalt at det blokkerer for luftveiene og kan gi kvelning.

Giftstoffer fra bakterien kan spres til hjerte og hjerne og medføre hjertebetennelse med sviktende hjertefunksjon eller hjernebetennelse med lammelser.

Behandling

Antibiotika er effektivt og dreper selve bakterien. Motgift gis også så fort som mulig for å nøytralisere giftstoffene. Motgift lagres ved Folkehelseinstituttet. 

Det kan være nødvendig med såkalt intensivbehandling dersom infeksjonen fører til at luftveiene blokkeres. Med moderne behandling er utsiktene til helbredelse svært gode.

Forebygging

Det viktigste tiltaket for å forebygge denne tilstanden er å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet på helsestasjonen. Det gis 3 vaksinedoser første leveåret, og 2 oppfølgende doser fram til 16 års alder. Hos voksne anbefales booster-dose (det vil si en ekstra dose) dersom man skal oppholde seg eller arbeide i områder hvor sykdommen er utbredt. En boosterdose vil gi full beskyttelse selv om det er mange tiår siden basisvaksineringern.

Vil du vite mer?