Informasjon

Eksotiske reisemål og sykdomsrisiko

Hva er risikoen ved å reise til eksotiske steder?

At stadig flere av oss reiser til eksotiske reisemål, innebærer også en viss risiko.

Verden blir stadig mindre, og stadig flere av oss reiser til eksotiske reisemål som innebærer risiko for uvanlige sykdommer og andre trusler mot vår helse. Mye av dette kan forebygges. Reisemedisin dreier seg tradisjonelt om infeksjonssykdommer, men en rekke andre helsetrusler må også vurderes. Før og under reisen er forebyggende tiltak vesentlige i forhold til:

  • Tropesykdommer
  • Vanlige sykdommer
  • Kroniske sykdommer
  • Risikofaktorer knyttet til atferd
  • Ikke-biologiske helserisikoer
  • Den individuelle reisendes risikotoleranse

Hvor stor er risikoen?

Så mange som 75 prosent av korttidsreisende til utviklingsland rapporterer om ulike former for helseplager som har oppstått under reisen. Trivielle plager dominerer, oftest turistdiaré og luftveisinfeksjoner.

Død i forbindelse med reiser inntrer svært sjelden. Skader, og ikke infeksjoner, er den hyppigste årsaken til død blant unge reisende, mens hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken blant eldre. Blant infeksjoner er malaria av typen falciparum den hyppigste årsaken til død, men det er en sykdom som lett lar seg forebygge.

Neste side