Informasjon

Eksotiske reisemål og sykdomsrisiko

Risikovurdering før avreise

Før reisen må man identifisere risikofaktorer, bedømme betydningen av disse og innhente råd. Generelt bør følgende vurderes:

 • Reisemålet
  • Eksponeringen for sykdom og andre trusler varierer med land, region, boforhold og kontakt med lokalbefolkningen
  • Sesongvariasjoner kan også ha betydning. For eksempel kan myggeksponeringen være høyere i regntiden
  • Hvor skal du oppholde deg? Det kan være store lokale variasjoner mellom by og land
 • Varighet av oppholdet
  • Lengre opphold kan øke eksponeringene, kreve flere vaksiner, kreve antimalariabehandling og særlige tiltak dersom du har kronisk sykdom
 • Individuelle forhold hos den reisende
  • Alder, kronisk sykdom, immunsvekkelse, graviditet kan påvirke risikoen ved bestemte reisemål
Forrige side Neste side